Thông báo về vi phạm bản quyền

Valve tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi cũng yêu cầu như vậy với những ai đang sử dụng các trang web và các dịch vụ tương tự của chúng tôi. Bất cứ ai cho rằng mình bị vi phạm bản quyền bằng việc bị sao chép công việc của mình trong một trong các trang mạng hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể thông báo cho đại lý bản quyền của Valve qua mẫu dưới đây.

Nộp đơn kiện vi phạm bản quyền là một vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Trước khi bắt đầu, bạn có thể xem xét việc liên hệ trực tiếp với các cá nhân để giải quyết các khiếu nại. Nó có thể là một sự hiểu lầm đơn giản và có thể được giải quyết mà không cần đến quá trình pháp lý thích hợp.

Hãy nhớ rằng theo Mục 512(f) của đạo luật DMCA, những ai cố ý xuyên tạc hoặc vi phạm bản quyền tư liệu, tài liệu thì phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất gây ra.

Và xin lưu ý rằng những thông tin trong thông báo pháp lý này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba hoặc được công bố rộng rãi.

* Yêu cầu điền tất cả các mục
1. Nhận dạng nội dung
Cung cấp URL (địa chỉ Web) trên hệ thống của Valve nơi bạn tìm thấy nội dung cho rằng là vi phạm:*
Hãy liệt kê bất cứ URL (địa chỉ Web) bổ sung nào cùng với mô tả của bạn trong hộp dưới đây.
Hãy mô tả nội dung cụ thể trên hệ thống của Valve mà bạn cho rằng đang vi phạm:*
Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm:*
Vui lòng gửi kèm mọi thông tin liên quan như url, ngày tháng, tên tài khoản có liên quan và nơi có thể tìm thấy nội dung gốc. Nếu bạn có quyền truy cập vào nội dung gốc, bạn có thể thêm một lưu ý đến trang đó nhằm xác định chủ sở hữu. Điều này có thể làm cho quá trình nhanh hơn nhiều bằng cách thêm một lưu ý vào phía dưới của trang nội dung gốc như "Bản quyền 201X [Tên của chủ sở hữu.] Mục này không được không thể được đăng trên Steam, ngoại trừ dưới tên tài khoản Steam ______"
2. Thông tin liên lạc của bạn
Nội dung lời phàn nàn của bạn, bao gồm tên và địa chỉ email, có thể được cung cấp cho người đăng nội dung bị cáo buộc vi phạm mà bạn đang tố cáo.
Tên pháp nhân đầy đủ*
Địa chỉ 1*
Địa chỉ 2
Thành phố*
Bang/Tỉnh*
Mã bưu chính*
Quốc gia*
Điện thoại*
Địa chỉ email*
3. Cấp phép & Chữ kí
Bằng việc đánh vào các ô dưới đây và đệ trình bản khiếu nại này, tôi khẳng định DƯỚI TRÁCH NHIỆM HÌNH PHẠT VỀ TỘI KHAI MAN rằng:
Nhập tên đầy đủ của bạn vào đây, sẽ được dùng làm chữ ký.

Hủy Gửi