Varsel om brudd på opphavsretten

Valve respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber om at alle som bruker våre Internett-sider og -tjenester gjør det samme. Enhver som mener at deres arbeid, på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, har blitt gjengitt på en av våre Internett-sider eller -tjenester, kan varsle Valves opphavsrettsagent ved hjelp av skjemaet nedenfor.

Å sende inn et krav om brudd på opphavsretten er en alvorlig juridisk prosess. Før du fortsetter, kan du vurdere å kontakte den enkelte person direkte for å adressere klagen din. Det kan være snakk om en enkel misforståelse som kan være mulig å ta opp uten å starte en juridisk prosess.

Vær oppmerksom på at i henhold til seksjon 512(f) i "Digital Millennium Copyright Act", kan enhver person som bevisst gir vesentlig uriktige opplysninger om et åndsverk, være erstatningsansvarlig.

Vær også oppmerksom på at opplysningene gitt i denne juridiske merknaden kan deles med tredjeparter eller offentliggjøres.

* Alle felter er påkrevd
1. Identifiser innhold
Angi en URL til Valves systemer der innholdet som du mener er en overtredelse kan bli funnet:*
Vennligst oppgi ytterligere URL-er med beskrivelse i feltet nedenfor.
Vennligst beskriv det bestemte innholdet på Valves systemer som du mener er en overtredelse:*
Identifiser det opphavsrettsbeskyttede materialet som du hevder blir brutt:*
Vennligst inkluder relevant informasjon slik som URLer, datoer, brukernavn involvert og hvor det originale innholdet kan bli funnet. Hvis du har tilgang til det originale innholdet, hadde det vært hjelpsomt å legge til en merknad på den siden som identifiserer eieren. Det kan gjøre prosessen mye raskere bare ved å legge til en merknad nederst på siden til det originale innholdet som for eksempel “Copyright 201X [Eiers Navn.] Denne gjenstanden er ikke autorisert til å bli lagt inn på Steam av noen, bortsett fra Steam-brukeren navngitt ______”
2. Din kontaktinformasjon
The contents of your complaint, including your name and email address, may be provided to the person that posted the allegedly infringing content you are reporting.
Fullt juridisk navn*
Adresse 1*
Adresse 2
By*
Delstat/fylke*
Postnummer*
Land*
Telefon
E-postadresse*
3. Godkjenning & signatur
Ved å merke de følgende boksene og sende inn denne påstanden, erklærer jeg UNDER ED at:
Skriv ditt fulle navn inn i denne boksen, som din digitale signatur


Avbryt Send inn