Varsel om brudd på opphavsretten

Valve respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber om at alle som bruker våre Internett-sider og -tjenester gjør det samme. Enhver som mener at deres arbeid, på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, har blitt gjengitt på en av våre Internett-sider eller -tjenester, kan varsle Valves opphavsrettsagent ved hjelp av skjemaet nedenfor.

Å sende inn et krav om brudd på opphavsretten er en alvorlig juridisk prosess. Før du fortsetter, kan du vurdere å kontakte den enkelte person direkte for å adressere klagen din. Det kan være snakk om en enkel misforståelse som kan være mulig å ta opp uten å starte en juridisk prosess.

Vær oppmerksom på at i henhold til seksjon 512(f) i "Digital Millennium Copyright Act", kan enhver person som bevisst gir vesentlig uriktige opplysninger om et åndsverk, være erstatningsansvarlig.

Vær også oppmerksom på at opplysningene gitt i denne juridiske merknaden kan deles med tredjeparter eller offentliggjøres.

* Alle felter er påkrevd
1. Identifiser innhold
Angi en URL til Valves systemer der innholdet som du mener er en overtredelse kan bli funnet:*
Vennligst oppgi ytterligere URL-er med beskrivelse i feltet nedenfor.
Vennligst beskriv det bestemte innholdet på Valves systemer som du mener er en overtredelse:*
Identifiser det opphavsrettsbeskyttede materialet som du hevder blir brutt:*
Vennligst inkluder relevant informasjon slik som URLer, datoer, brukernavn involvert og hvor det originale innholdet kan bli funnet. Hvis du har tilgang til det originale innholdet, hadde det vært hjelpsomt å legge til en merknad på den siden som identifiserer eieren. Det kan gjøre prosessen mye raskere bare ved å legge til en merknad nederst på siden til det originale innholdet som for eksempel “Copyright 201X [Eiers Navn.] Denne gjenstanden er ikke autorisert til å bli lagt inn på Steam av noen, bortsett fra Steam-brukeren navngitt ______”
2. Din kontaktinformasjon
Innholdet i klagen, inkludert navnet ditt og e-postadressen din, leveres muligens til personen som har publisert det angivelig overtrådte innholdet, som du rapporterer.
Fullt juridisk navn*
Adresse 1*
Adresse 2
Poststed*
Delstat/fylke*
Postnummer*
Land*
Telefon*
E-postadresse*
3. Godkjenning & signatur
Ved å merke de følgende boksene og sende inn denne påstanden, erklærer jeg UNDER ED at:
Skriv ditt fulle navn inn i denne boksen, som din digitale signatur

Avbryt Send inn