Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Valve szanuje prawa do własności intelektualnej innych stron i prosimy o to, aby wszyscy użytkownicy naszych stron internetowych oraz usług czynili tak samo. Każdy, kto twierdzi, że jego/jej twórczość została odtworzona na jednej z naszych stron internetowych lub usług w sposób naruszający prawa autorskie, może powiadomić agenta Valve od praw autorskich, korzystając z poniższego formularza.

Zgłoszenie powiadomienia o naruszeniu praw autorskich jest poważną sytuacją prawną. Zanim przejdziesz dalej, rozważ bezpośredni kontakt z daną osobą, aby rozwiązać ten problem. Może to być jedynie zwykłe nieporozumienie, które można będzie wyjaśnić bez udziału odpowiednich instytucji prawnych.

Miej na uwadze, że zgodnie z paragrafem 512(f) ustawy Digital Millennium Copyright Act osoba, która świadomie błędnie oświadcza, że dany materiał lub czynność stanowią podstawę naruszenia praw autorskich, ponosi za to odpowiedzialność z tytułu odszkodowania.

Zauważ też, że informacje podane w tej uwadze prawnej mogą zostać udostępnione z innymi firmami lub przekazane do publicznej wiadomości.

* Wszystkie pola są wymagane
1. Zidentyfikuj zawartość
Podaj adres URL do systemów Valve, gdzie znajduje się twórczość, która według ciebie narusza prawa autorskie:*
Umieść dodatkowe linki wraz z opisem w poniższym polu.
Opisz podaną twórczość w systemach Valve, która według ciebie narusza prawa autorskie:*
Zidentyfikuj informacje o twórczości, której prawa autorskie zostały według ciebie naruszone:*
Podaj wszystkie ważne informacje, takie jak adresy URL, daty, nazwy kont biorących udział w naruszeniu oraz miejsce, gdzie można znaleźć oryginalną twórczość. Jeśli masz dostęp do oryginalnej pracy, pomocne będzie dodanie informacji identyfikującej jej właściciela. Uczyni to proces znacznie szybszym poprzez dodanie na dole strony oryginalnego materiału stosownej informacji, np. „Copyright 201X [Nazwa/Imię i Nazwisko właściciela]. Przedmiot ten nie jest autoryzowany do zamieszczenia na Steam z wyjątkiem konta Steam o nazwie ______”.
2. Twoje informacje kontaktowe
Treść twojej skargi, w tym twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres e-mail mogą zostać przekazane osobie, która rzekomo wykorzystała zgłoszoną przez ciebie zawartość.
Pełne imię i nazwisko*
Adres 1*
Adres 2
Miasto*
Region*
Kod pocztowy*
Kraj*
Telefon*
Adres e-mail*
3. Autoryzacja i podpis
Poprzez zaznaczenie następujących pól i złożenie wniosku stwierdzam POD GROŹBĄ KARY ZA KRZYWOPRZYSIĘSTWO, że:
W tym polu wpisz swoje pełne imię i nazwisko, które pełnią rolę cyfrowego podpisu

Anuluj Wyślij