Nahlášení porušení autorských práv

Společnost Valve respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob, a proto žádáme každého, kdo využívá naše internetové stránky a služby, aby tak také činil. Kdokoli se domnívá, že jeho dílo bylo na jedné z našich internetových stránek nebo služeb užito způsobem, který představuje porušení autorských práv, může o této skutečnosti informovat zástupce pro autorská práva ve společnosti Valve, a to pomocí formuláře, který naleznete níže.

Podání stížnosti na porušení autorských práv je závažná právní záležitost. Než budete pokračovat, možná byste měli v zájmu vyřešení tohoto problému zvážit přímé kontaktování dané osoby. Mohlo dojít k pouhému nedorozumění, které lze vyřešit bez náležitého právního procesu.

Uvědomte si, že podle § 512 písm. f) zákona Digital Millennium Copyright Act může být každá osoba, která vědomě nepravdivě označí materiál nebo aktivitu jako porušující autorská práva, odpovědná k náhradě vzniklé škody.

Také prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené v tomto oznámení mohou být sdíleny s třetími stranami nebo zveřejněny.

* Je nutné vyplnit všechna pole
1. Identifikace obsahu
Poskytněte nám odkaz na systémy společnosti Valve, kde lze nalézt obsah, který podle Vás porušuje autorská práva:*
Do pole níže přidejte všechny další URL adresy spolu se svým popisem.
Popište konkrétní obsah v systémech společnosti Valve, který podle Vás porušuje autorská práva:*
Určete autorského dílo, u něhož byla podle Vás porušena autorská práva:*
Uveďte prosím veškeré relevantní informace, jako například adresy URL, data, jména účtů zúčastněných osob nebo místo, kde lze nalézt původní obsah. Jestliže máte přístup k původnímu dílu, bude užitečné, pokud přidáte poznámku s odkazem na příslušnou stránku pro zjištění totožnosti vlastníka autorských práv. Proces lze výrazně urychlit pouhým přidáním poznámky na spodní část stránky s původním obsahem – jako například „Copyright 201X [jméno vlastníka]. Tuto položku není dovoleno odesílat do služby Steam, s výjimkou účtu služby Steam s názvem ______“
2. Vaše kontaktní údaje
Obsah Vaší stížnosti (včetně Vašeho jména a e-mailové adresy) může být poskytnut osobě, na kterou stížnost podáváte.
Celé jméno*
Adresa (1. řádek)*
Adresa (2. řádek)
Město*
Stát/provincie/kraj*
PSČ*
Země*
Telefonní číslo*
E-mailová adresa*
3. Potvrzení a podpis
Zaškrtnutím následujících políček a odesláním tohoto tvrzení POD HROZBOU SANKCE ZA KŘIVOU VÝPOVĚĎ prohlašuji, že:
Do tohoto pole napište své jméno, které bude plnit funkci digitálního podpisu

Zrušit Odeslat