Ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Η Valve σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων, και ζητούμε από όλους όσοι χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες μας να κάνουν το ίδιο. Όποιοι πιστεύουν ότι η δουλειά τους έχει αναπαραχθεί σε κάποια από τις διαδικτυακές ιστοσελίδες και υπηρεσίες μας με τρόπο που αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να ενημερώσει τον εκπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της Valve χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Η υποβολή ισχυρισμού παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είναι σοβαρό νομικό ζήτημα. Προτού προχωρήσετε, θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη σας την άμεση επικοινωνία με το άτομο για την αντιμετώπιση της καταγγελίας. Θα μπορούσε να είναι μια απλή παρεξήγηση και να είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί χωρίς να περιληφθεί επίσημη νομική διαδικασία.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 512(f) του Digital Millennium Copyright Act, κάθε άτομο το οποίο εσκεμμένα ουσιωδώς παραποιεί το εν λόγω υλικό ή δραστηριότητα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος για ζημία.

Σημειώστε επίσης ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους ή να δημοσιοποιηθούν.

* Όλα τα πεδία απαιτούνται
1. Αναγνώριση περιεχομένου
Παρέχετε στα συστήματα της Valve μια URL, όπου μπορεί να βρεθεί το περιεχόμενο που λέτε πως παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα*
Αναφέρετε πρόσθετα URL με την περιγραφή σας στο παρακάτω πλαίσιο.
Περιγράψτε το συγκεκριμένο περιεχόμενο στα συστήματα της Valve που θεωρείτε ότι παραβιάζει:*
Αναγνωρίστε την πνευματική ιδιοκτησία τα δικαιώματα της οποίας ισχυρίζεστε πως παραβιάζονται:*
Συμπεριλάβετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως URL, ημερομηνίες, ονόματα εμπλεκόμενων λογαριασμών, και πού μπορεί να βρεθεί το πρωτότυπο έργο. Αν έχετε πρόσβαση στο πρωτότυπο έργο, θα ήταν χρήσιμο αν προσθέτατε μια σημείωση με τη σελίδα, που να υποδεικνύει τον ιδιοκτήτη. Μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία πολύ ταχύτερη, απλά προσθέτοντας μια σημείωση στο τέλος της σελίδας του περιεχομένου όπως «Copyright 201X ['Όνομα ιδιοκτήτη.] Αυτό το έργο δεν είναι εξουσιοδοτημένο για δημοσίευση στο Steam, εκτός υπό τον λογαριασμό Steam ονόματι ______»
2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
Τα περιεχόμενα της αναφοράς σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης email σας, μπορεί να γνωστοποιηθούν στο άτομο που ανάρτησε το φερόμενο παραβαίνον περιεχόμενο που αναφέρατε.
Πλήρης νομική επωνυμία*
Διεύθυνση 1*
Διεύθυνση 2
Πόλη*
Πολιτεία/Επαρχία*
Ταχυδρομικός κώδικας*
Χώρα*
Τηλέφωνο*
Διεύθυνση email*
3. Εξουσιοδότηση και υπογραφή
Με την επιλογή των παρακάτω πλαισίων και υποβολή αυτής της δήλωσης, δηλώνω ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑΣ ότι:
Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας σε αυτό το πλαίσιο, για να ενεργεί ως η ψηφιακή υπογραφή σας

Ακύρωση Υποβολή