การแจ้งเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

Valve เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ทุกคนที่ใช้งานไซต์และบริการอินเทอร์เน็ตของเราให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ใครก็ตามที่เชื่อว่างานของตนเองถูกทำซ้ำภายในไซต์หรือบริการอินเทอร์เน็ตของเราในทางที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งพนักงานลิขสิทธิ์ของ Valve โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างได้

การส่งคำร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องร้ายแรงทางกฎหมาย ก่อนคุณจะดำเนินการ คุณอาจตัดสินใจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเพื่อชี้แจงการร้องเรียนโดยตรง บางครั้งอาจเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย

โปรดทราบว่าภายใต้หมวด 512(f) ของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) ผู้ใดที่บิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยตั้งใจว่า เนื้อหาหรือการกระทำใด ๆ เป็นการละเมิดสิทธิ์ ผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

และโปรดทราบว่าข้อมูลที่เราได้รับในการแจ้งทางกฎหมายนี้อาจถูกแบ่งปันกับหน่วยงานภายนอก หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

* จำเป็นต้องกรอกช่องข้อมูลทั้งหมด
1. ระบุตัวตนเนื้อหา
กรอก URL บนระบบของ Valve ที่สามารถพบเนื้อหาที่คุณกล่าวว่ากำลังละเมิดสิทธิ์ได้:*
กรุณากรอกรายการ URL ใดก็ตามเพิ่มเติมพร้อมคำอธิบายของคุณในกล่องข้อความด้านล่าง
กรุณาอธิบายถึงเนื้อหาเฉพาะบนระบบของ Valve ที่คุณกล่าวว่ากำลังละเมิดสิทธิ์:*
ระบุงานลิขสิทธิ์ที่คุณร้องเรียนว่ากำลังถูกละเมิด:*
กรุณาระบุถึงข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น URL วันที่ ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง และตำแหน่งที่สามารถพบเนื้อหาต้นฉบับได้ หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงงานต้นฉบับ จะเป็นประโยชน์มากหากเพิ่มหมายเหตุลงในหน้าต้นฉบับเพื่อระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นได้ โดยเพียงเพิ่มหมายเหตุไว้ที่ด้านล่างของหน้าเนื้อหาต้นฉบับ เช่น “สงวนลิขสิทธิ์ 201X [ชื่อผู้เป็นเจ้าของ] เนื้อหานี้ไม่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ให้โพสต์ขึ้นบน Steam ยกเว้นภายใต้การดำเนินการของบัญชี Steam ชื่อ ______”
2. ข้อมูลติดต่อของคุณ
เนื้อหาของคำร้องเรียนของคุณ รวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ อาจแนบข้อมูลบุคคลที่โพสต์เนื้อหาซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ที่คุณกำลังรายงาน
ชื่อเต็มตามกฎหมาย*
ที่อยู่ 1*
ที่อยู่ 2
เมือง*
รัฐ/จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ประเทศ*
โทรศัพท์*
ที่อยู่อีเมล*
3. การอนุญาตสิทธิ์และลายเซ็น
ด้วยการเลือกกล่องตัวเลือกต่อไปนี้และส่งคำร้องเรียนนี้ ฉันขอกล่าวภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จว่า:
พิมพ์ชื่อเต็มของคุณลงในกล่องข้อความนี้ เพื่อทำหน้าที่เป็นลายเซ็นดิจิทัลของคุณ