การแจ้งนำจับการละเมิดลิขสิทธิ์

Valve เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ทุกคนที่ใช้งานไซต์ และบริการของเราให้ทำเช่นเดียวกัน ใครก็ตามที่เชื่อว่างานของพวกเขาถูกทำซ้ำผ่านไซต์ หรือบริการของเรา ในทางที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Valve ได้โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

การส่งคำร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องร้ายแรงทางกฎหมาย ก่อนคุณจะดำเนินการ คุณอาจตัดสินใจทำการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเพื่อร้องเรียนโดยตรง บางทีอาจเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย

ขอให้ทราบว่าภายใต้หมวด 512(f) ของ รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) ผู้ใดที่บิดเบือนความจริงโดยตั้งใจ ว่าเนื้อหาหรือการกระทำใดๆเป็นการล่วงละเมิด อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่ได้รับมาในการแจ้งนี้อาจถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

* ต้องการข้อมูลทั้งหมด
1. ระบุตัวตนเนื้อหา
แจ้ง URL ในระบบของ Valve ที่สามารถพบเนื้อหาซึ่งคุณแจ้งว่ากำลังถูกละเมิดได้:*
โปรดลงรายการ URL เพิ่มเติมพร้อมด้วยคำอธิบายของคุณในกล่องด้านล่าง
โปรดอธิบายเนื้อหาในระบบของ Valve ที่คุณแจ้งว่ากำลังถูกละเมิด:*
ระบุงานลิขสิทธิ์ที่คุณร้องเรียนว่ากำลังถูกละเมิด:*
โปรดใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น url วันที่ ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง และระบุว่าสามารถพบเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ไหน หากคุณสามารถเข้าถึงงานต้นฉบับได้ จะช่วยได้มากที่จะเพิ่มหมายเหตุลงในหน้าดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของ จะช่วยให้การดำเนินการเร็วขึ้นเพียงแค่เพิ่มหมายเหตุที่ด้านล่างของหน้าเนื้อหาต้นฉบับ เช่น “Copyright 201X [ชื่อเจ้าของ] This item is not authorized for posting on Steam, except under the Steam account named ______”
2. ข้อมูลติดต่อของคุณ
เนื้อหาของคำร้องเรียนของคุณ รวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ อาจแนบข้อมูลบุคคลที่โพสต์เนื้อหาซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ที่คุณกำลังรายงาน
ชื่อเต็มตามกฎหมาย*
ที่อยู่ 1*
ที่อยู่ 2
เมือง*
รัฐ/จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ประเทศ*
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล*
3. การอนุญาตสิทธิ์และลายเซ็น
ด้วยการเลือกกล่องตัวเลือกต่อไปนี้และส่งคำร้องเรียนนี้ ฉันขอกล่าวภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จว่า:
พิมพ์ชื่อเต็มของคุณลงในกล่อง ทำหน้าที่เป็นลายเซ็นดิจิตอลของคุณ