Upplysning om upphovsrättsbrott

Valve respekterar immateriella rättigheter, och vi ber att alla som använder våra webbplatser och tjänster gör detsamma. Den som tror att deras arbete har reproducerats på en av våra webbplatser eller tjänster på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång kan meddela Valves upphovsrättsagent med hjälp av formuläret nedan.

Att skicka in ett anspråk på upphovsrättsintrång är en allvarlig rättslig angelägenhet. Överväg innan du fortsätter att kontakta den enskilde direkt för ta itu med klagomålet. Det kan vara ett enkelt missförstånd och möjligt att hantera utan att involvera rättslig process.

Var medveten om att enligt § 512 (f) i Digital Millennium Copyright Act, är en person som medvetet ger en missvisande bild av att material eller aktiviteter skulle vara exempel på upphovsrättsintrång potentiellt skadeståndsskyldig.

Observera även att den information som lämnas i detta juridiska meddelande får delas med tredje part eller offentliggöras.

* Alla fält måste fyllas i
1. Identifiera innehåll
Ange en URL på Valves system där materialet du påstår gör intrång kan hittas:*
Var vänlig lista andra URLs i din beskrivning i rutan nedanför.
Beskriv det specifika material på Valves system som du påstår gör intrång:*
Identifiera det upphovsrättsskyddade material som du påstår att någon gör intrång på:*
Inkludera all relevant information så som länkar, datum, involverade kontonamn och var det ursprungliga verket kan hittas. Om du har tillgång till det ursprungliga verket vore det hjälpsamt att lägga till en notis på den sidan som identifierar ägaren. Det kan göra processen mycket snabbare genom att helt enkelt lägga till en notis längst ner på det ursprungliga verkets sida, exempelvis "Copyright 201X [Ägarens namn]. Detta föremål får inte presenteras på Steam, annat än under steamkontot ______"
2. Din kontaktinformation
Innehållet i ditt klagomål, inklusive ditt namn och din e-postadress, kan lämnas till den person som publicerat det påstått överträdande innehållet du anmäler.
Fullständigt juridiskt namn*
Adress 1*
Adress 2
Stad*
Kommun*
Postnummer*
Land*
Telefon*
E-postadress*
3. Auktorisering och signatur
Genom att kryssa i följande rutor och skicka in detta anspråk påstår jag UNDER ED att:
Skriv ditt fullständiga namn i denna ruta. Det fungerar som din digitala signatur.

Avbryt Skicka