Melding over inbreuk op auteursrecht

Valve respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en we vragen iedereen die onze website en diensten gebruikt om hetzelfde te doen. Iedereen die gelooft dat hun werk gereproduceerd is op een van onze websites of diensten op een manier die auteursrechtinbreuk vormt mag Valve's auteursrechtcontactpersoon op de hoogte brengen met het formulier hieronder.

Het indienen van een auteursrechtinbreukclaim is een juridische kwestie. Voordat je verder gaat kun je overwegen direct contact op te nemen met het individu om de klacht te bespreken. Het kan een simpel misverstand zijn dat af te handelen is zonder een juridisch proces.

Wees ervan bewust dat op grond van artikel 512(f) van de Digital Millennium Copyright Act iedereen die bewust onterecht aangeeft dat materiaal of activiteiten inbreuk maken op zijn of haar auteursrecht aansprakelijk kunnen worden gehouden voor elke vorm van schade.

Houd er ook rekening mee dat de informatie in deze juridische kennisgeving kan worden gedeeld met derde partijen of openbaar gemaakt kan worden.

* Alle velden zijn vereist
1. Inhoud identificeren
Geef een URL naar de systemen van Valve waar volgens jou inbreukmakend materiaal gevonden kan worden:*
Vermeld eventuele extra URL's bij je beschrijving in het vak hieronder.
Omschrijf hier de specifieke inhoud op de systemen van Valve die volgens jou de rechten schendt:*
Geef aan op welk auteursrechtelijk beschermd werk volgens jou inbreuk wordt gemaakt:*
Geef zoveel mogelijk relevante informatie zoals urls, data, betrokken accountnamen, en waar de oorspronkelijke content staat. Als je toegang hebt tot het oorspronkelijke werk, zou het helpen om een notitie op de oorspronkelijke pagina te maken die de eigenaar identificeert. Dit kan het proces versnellen. Bijvoorbeeld: "Copyright 201X [naam eigenaar]. Dit werk is niet geautoriseerd voor publicatie op Steam, behalve door het Steam-account genaamd ________"
2. Je contactinformatie
De inhoud van je klacht, waaronder je e-mailadres en naam, kunnen worden verschaft aan de persoon die naar verluidt gebruikmaakt van inbreukmakende inhoud die je rapporteert.
Volledige wettelijke naam*
Adres 1*
Adres 2
Plaats*
Staat/provincie*
Postcode*
Land*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
3. Machtiging & handtekening
Met het aanvinken van de onderstaande vakken en het indienen van deze claim, geef ik, ONDER STRAFFE VAN MEINEED, aan dat ik:
Typ je volledige naam in dit vak. Dit geldt als je digitale handtekening

Annuleren Verzenden