Известие за нарушаване на авторски права

Valve уважават правата над интелектуалната собственост на трети лица и молим всички, които ползват нашите сайтове в интернет и услуги да постъпват по същия начин. Всеки, който вярва, че техни творби са възпроизведени в някой от нашите сайтове или услуги по начин, който представлява нарушение на авторските права, може да извести агент на Valve за авторските права, използвайки формата по-долу.

Подаване на иск за нарушение на авторските права е сериозен правен въпрос. Преди да продължите, обмислете дали да не се свържете директно с лицето, за да разгледа жалбата. Може да е просто недоразумение, което е възможно да се разреши, без да се стига до подходящия законов процес.

Бъдете наясно, че съгласно раздел 512 (f) от DMCA(Законът за авторското право в дигиталната ера) всяко лице, което съзнателно по същество невярно представя, че материал или дейност е в нарушение, може да носи отговорност за щети.

Също имайте предвид, че информацията, предоставена в това правно известие, може да бъде споделена с трети лица или да стане публична.

* Всички полета са задължителни
1. Идентифициране на съдържанието
Предоставете адрес къде може да бъде намерено съдържанието в системата на Valve, което твърдите, че е в нарушение:*
Моля, въведете всякакви допълнителни адреси към описанието Ви в полето по-долу.
Моля, опишете специфичното съдържание в системата на Valve, което твърдите, че е в нарушение:*
Идентифицирайте творбата, за която твърдите, че нарушава авторските права:*
Моля, включете всяка необходима информация като връзки, дати, имена на участващи акаунти и къде оригиналното съдържание може да бъде намерено. Ако имате достъп до оригиналната творба, би било полезно да добавите бележка към тази страница, като идентифицирате собственика. Това може да забърза процеса чрез добавяне на бележка в дъното на оригиналната страница със съдържанието, като например „Защитено от авторско право 201X [име на собственика]. Този артикул не е упълномощен за публикуване в Steam, освен от Steam акаунта ______“
2. Информация за връзка с Вас
Възможно е съдържанието на оплакването, включително името и е-пощата Ви, да бъдат предоставени на лицето, публикувало съдържанието, което докладвате, твърдейки, че е в нарушение.
Пълно юридическо име*
Адрес 1*
Адрес 2
Град*
Щат/Област*
Пощенски код*
Държава*
Телефон
Е-поща*
3. Упълномощаване и подпис
Чрез отметката в следните полета и подаване на оплакването, заявявам с ДЕКЛАРАЦИЯ ПОД НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, че:
Напишете пълното си име в това поле, което ще действа като Вашия цифров подпис


Отказ Подаване