ღ Ayumi ღ「ɪᴅʟɪɴɢ」
          Just a Nobody Fromー>   New Zealand
 
 
                        ||                           ||                           ||             
Aᴄᴛɪᴠᴇ Fᴇᴇᴅ Usᴇʀ                                   :e3big:⠀⠀⠀⠀   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ Lᴏᴠᴇʀ
                     ꧁♡                          :KittySkas:                             ♡꧂
                                             アゲハ蝶の破片とキミの声
Currently In-Game
Endless Horde
Artwork Showcase
ようこそ~! || ωεℓcσмε тσ мү ρяσғιℓε~!
581 174 108
 
 
:cure:                                                             αвσυт мε                                                           :cure:

         ⠀⠀⠀  :surprise: Fᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ Mᴜꜱɪᴄ Gᴇɴʀᴇ: K-Pᴏᴘ, J-Pᴏᴘ ᴀɴᴅ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ Lᴏ-Fɪ :surprise:
                                         :surprise: Nɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ: Aʏᴜᴍɪ ᴏʀ Tᴜɴᴀ  (ɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅ ᴛᴏ ʙᴏᴛʜ) :surprise:
                                            :surprise: Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇ: Eɴɢʟɪꜱʜ, 日本語..「ちょっと」 :surprise:
                            ⠀   ⠀⠀⠀⠀    :surprise: Fᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ Sᴏɴɢ (ᴀᴛᴍ): Reol - サイサキ :surprise:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:surprise: Rᴇᴀʟ Nᴀᴍᴇ ᴀɴᴅ Aɢᴇ: Iʀʀᴇʟᴇᴠᴀɴᴛ / 𝟷𝟿 :surprise::cure:                                                   α∂∂ιηg/яємσναℓ яυℓεs                                                 :cure:
                                        ᴘʟᴇᴀsᴇ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴍᴇᴇᴛ ᴛʜᴇ ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ:

         :ira: I ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇqᴜᴇꜱᴛꜱ ɪꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ᴏʀ ᴀʀᴇ ᴜɴᴅᴇʀ ʟᴇᴠᴇʟ 20 :ira:
           :ira: Iꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀ sᴜsᴘɪᴄɪᴏᴜs ᴀᴍᴏᴜɴᴛ ᴏꜰ +ʀᴇᴘ(/-ʀᴇᴘ) ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɪɢɴᴏʀᴇᴅ :ira:
                :ira: Uꜱᴇ ᴏꜰ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴀɢᴀɪɴꜱᴛ ꜱᴛᴇᴀᴍ ᴛᴏꜱ (ꜱᴀᴍ, ᴄꜱ:ɢᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ) ᴀɴᴅ ɪ'ʟʟ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ :ira:
                                      :ira: Dᴏɴ'ᴛ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ɪꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴡᴇʙꜱɪᴛᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ :ira:


:cure:                                                             cнαт яυℓεs                                                        :cure:
                                     ʏᴏᴜʀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɪɢɴᴏʀᴇᴅ, ᴏʀ ʏᴏᴜ ᴄᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ ɪꜰ:

                                       :mute: Yᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴅɪꜱʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛꜰᴜʟ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ᴍᴇ ᴏʀ ᴍʏ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ :mute:
                                           :mute: Yᴏᴜ ʙᴇɢ ᴍᴇ ᴛᴏ ʀᴀᴛᴇ ᴜᴘ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋ/ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛꜱ :mute:
                                                          :mute: Yᴏᴜ ᴀꜱᴋ ᴍᴇ ꜰᴏʀ ꜰʀᴇᴇ ᴛʜɪɴɢꜱ :mute:
Screenshot Showcase
ωεℓcσмε!||  ~αятωσяк вү αвz [/id/xabzzx/]
904 164 145
Items Up For Trade
1,095
Items Owned
73
Trades Made
1,419
Market Transactions
:bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere:
:snikblue::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::snikblue:
:snikblue::aegg::aegg::aegg::e3big::e3big::aegg::aegg::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::aegg::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::snikblue:
:snikblue::aegg::aegg::e3big::e3big::e3big::e3big::aegg::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::snikblue:
:bluesphere::aegg::e3big::e3big::aegg::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::bluesphere:
:snikblue::aegg::e3big::e3big::aegg::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::e3big::aegg::e3big::e3big::aegg::snikblue:
:snikblue::aegg::cure::cure::cure::cure::cure::cure::aegg::zzzzz::cure::cure::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::snikblue:
:bluesphere::aegg::cure::cure::aegg::aegg::cure::cure::aegg::momozzz::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::bluesphere:
:snikblue::aegg::cure::cure::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::cure::cure::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::snikblue:
:snikblue::aegg::cure::cure::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::cure::aegg::aegg::aegg::aegg::cure::cure::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::aegg::aegg::cure::cure::aegg::cure::cure::aegg::snikblue:
:snikblue::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::aegg::snikblue:
:bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere:
:snikblue:                                                                                                                                                            :snikblue:
:snikblue:                                                             ωнεяε үσυ cαη ғιη∂ мε                                                           :snikblue:
:snikblue:                                                  ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ/ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ᴏɴ ᴀɴʏ!                                                  :snikblue:
:bluesphere:                                                                                                                                                            :bluesphere:
:snikblue:                                      :kira: Sᴛᴇᴀᴍ ɪᴅ(ᴄᴜꜱᴛᴏᴍ): ɪᴅ/ᴄᴜᴛᴇɢʀɪʟʟɴᴏᴛɪᴄᴇᴍᴇᴘʟꜱ :kira:                                   :snikblue:
:snikblue:                                       :kira: Iɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ: @ᴀʏᴜᴍɪ_ᴜᴛ [www.instagram.com] :kira:                                      :snikblue:
:snikblue:                                                 :kira: Oꜱᴜ!:     AʏᴜᴍɪUT  [osu.ppy.sh] :kira:                                               :snikblue:
:bluesphere:                                                       :kira:  Dɪꜱᴄᴏʀᴅ: Aʏᴜᴍɪ#8993 :kira:                                                     :bluesphere:
:snikblue:                                                         :kira: Mʏ Sᴛᴇᴀᴍ Tʀᴀᴅᴇ Lɪɴᴋ :kira:                                                       :snikblue:
:snikblue:                                                        :kira: Tᴡɪᴛᴛᴇʀ: @AʏᴜᴍɪUT :kira:                                                       :snikblue:
:snikblue:                                                                                                                                                              :snikblue:
:bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::snikblue::bluesphere:
Favorite Group
ᴀɴιᴍᴇ - Public Group
ㅤㅤㅤㅤㅤ✩ㅤ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴏᴜʀ ᴀɴɪᴍᴇ ɢʀᴏᴜᴘㅤ ✩
51,728
Members
2,471
In-Game
14,692
Online
17
In Chat
Review Showcase
Favorite Game
Favorite Guide
Created by - Sweet ♡
"𝒯𝒽𝒾𝓈 𝒾𝓈 𝑜𝓊𝓇 𝓇𝒶𝒾𝓃𝒷𝑜𝓌-𝒸𝑜𝓁𝑜𝓇𝑒𝒹 𝓈𝓎𝓂𝓅𝒽𝑜𝓃𝓎"
Workshop Showcase
愛することは何もありません。
愛されることは何かがあります。
でも、愛することと愛されることは全てです。
0 ratings
Achievement Showcase
16,525
Achievements
18
Perfect Games
36%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

5.0 hrs on record
last played on Jul 20
3.0 hrs on record
Currently In-Game
5.5 hrs on record
last played on Jul 20
Admiral Wolfgang Goethe 11 minutes ago 
:coronet: :ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag: :coronet:
Signed Admiral Wolfgang Goethe :navy_hoi: :navy_hoi: :navy_hoi:

:lineahline: :core: :Remember::P:
:lineahline: Good personality :Tie: :tu1:
:lineahline: Good trader :madsack: :Fistofdosh:
:lineahline: Good player :KETDPISTOL:
:lineahline: No scammer :ok_ay:
:lineahline: Good to spend this week :CB1: :CB3: :CB2:
:coronet: :ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag::ab_germanflag: :coronet:
㊊㊋㊎OX㊌㊐㊏ 3 hours ago 
:2015coal::stnc_smoke::p_heart::stnc_smoke::2015coal::stnc_smoke::p_heart::stnc_smoke::2015coal:
:p_heart::mylove::doodleheart::mylove::p_heart::mylove::doodleheart::mylove::p_heart:
:stnc_smoke::doodleheart::mylove::doodleheart::mylove::doodleheart::mylove::doodleheart::stnc_smoke:
:p_heart::mylove::doodleheart::mylove::doodleheart::mylove::doodleheart::mylove::p_heart:
:2015coal::stnc_smoke::mylove::doodleheart::mylove::doodleheart::mylove::stnc_smoke::2015coal:
:2015coal::2015coal::p_heart::mylove::doodleheart::mylove::p_heart::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::stnc_smoke::doodleheart::stnc_smoke::2015coal::2015coal::2015coal:
:stnc_smoke::doodleheart::stnc_smoke::2015coal::p_heart::2015coal::stnc_smoke::doodleheart::stnc_smoke:
Have a Wonderful Weekend :hcs_tiffany:
wanquu 3 hours ago 
:N4::riftwater::riftwater::riftwater::N4::N4::N4::starshine::starshine::starshine:
:riftwater::BlueGlow::eurasiandynasty::BlueGlow::riftwater::N4::starshine::BlueGlow::eurasiandynasty::BlueGlow::starshine:
:riftwater::eurasiandynasty::fod2PB::heartpr::eurasiandynasty::heartpr::eurasiandynasty::heartpr::fod2PB::eurasiandynasty::starshine:
:riftwater::BlueGlow::heartpr::N4::N4::N4::N4::N4::heartpr::BlueGlow::starshine:
:N4::riftwater::eurasiandynasty::heartpr::N4::N4::N4::heartpr::eurasiandynasty::starshine:
:N4::N4::riftwater::BlueGlow::heartpr::fod2PB::heartpr::BlueGlow::starshine:
:N4::N4::N4::riftwater::eurasiandynasty::BlueSphere::eurasiandynasty::starshine:
:N4::N4::N4::N4::riftwater::BlueGlow::starshine:
:N4::N4::N4::N4::N4::starshine:
FireWraith™ 4 hours ago 
:Aegg::Aegg::lovehf::lovehf::Aegg::lovehf::lovehf::Aegg::Aegg:
:Aegg::lovehf::Aegg::LIS_butterfly::lovehf::LIS_butterfly::Aegg::lovehf::Aegg:
:Aegg::lovehf::Aegg::Aegg::LIS_butterfly::Aegg::Aegg::lovehf::Aegg:
:Aegg::Aegg::lovehf::Aegg::Aegg::Aegg::lovehf::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::lovehf::Aegg::lovehf::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::lovehf::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:DemonLady::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::DemonLady:
:shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic::shangurmagic:
Hope you have a Fantastic weekend mate! :sotb:
Riedy 4 hours ago 
 
:toadPepe::al_flower::al_flower::toadPepe::al_flower::al_flower::toadPepe:
:al_flower::toadPepe::toadPepe::al_flower::toadPepe::toadPepe::al_flower:
:al_flower::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::al_flower:
:toadPepe::al_flower::toadPepe::toadPepe::toadPepe::al_flower::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::al_flower::toadPepe::al_flower::toadPepe::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::al_flower::toadPepe::toadPepe::toadPepe:

нανє α ℓσνєℓу ωєєкєи∂!