Rocky
🆅🅰🅻🆅🅴 - Premium Account
 
 
Developer and Owner of Rust Sexy Island
https://www.sexy-island.info
Support: https://discord.sexy-island.info
Изложение за постижения
2,707
Постижения
3
Перфектни игри
24%
Средно завършени в игра
Любима група
Rust Sexy Island - Публична група
Rust - Sexy Island | Official Steam-Group | www.sexy-island.info
26,763
Членове
2,018
В игра
8,331
На линия
1,394
В чата
Любима игра
9,163
Изиграни часа
Игрален колекционер
+rep best admin = best servers
solomon vandy 26 юни в 11:23 
+rep goot player
Boom Boom 18 юни в 7:04 
+rep very good server recommend :3
Rax .K 11 юни в 7:02 
+rep very good server owner and nice guy :)
[S.W.A.T.]Omalik 8 юни в 23:11 
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█

Ching Chong 6 юни в 5:35 
+rep nice guy