Rocky
🆅🅰🅻🆅🅴 - Premium Account
 
 
Developer and Owner of Rust Sexy Island
https://www.sexy-island.info
Support: https://discord.sexy-island.info
Prestasjonsutstilling
2,707
Prestasjoner
3
Fullkomne spill
24%
Gj.sn. gjennomføringsgrad av spill
Favorittgruppe
Rust Sexy Island - Offentlig gruppe
Rust - Sexy Island | Official Steam-Group | www.sexy-island.info
26,762
Medlemmer
2,031
I spill
8,310
Tilkoblet
1,394
I samtale
Favorittspill
9,163
Timer spilt
Spillsamler
+rep best admin = best servers
solomon vandy 26. juni kl. 11:23 
+rep goot player
Boom Boom 18. juni kl. 7:04 
+rep very good server recommend :3
Rax .K 11. juni kl. 7:02 
+rep very good server owner and nice guy :)
[S.W.A.T.]Omalik 8. juni kl. 23:11 
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█

Ching Chong 6. juni kl. 5:35 
+rep nice guy