STEAM GROUP
GamerAC G-AC
STEAM GROUP
GamerAC G-AC
4
IN-GAME
31
ONLINE
Founded
August 29, 2016
Language
German
Location
Germany 
ABOUT GamerAC

Gamer Aces Club [GAC]

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۞۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█▀▀▀░█▀▀█░█▀█▀█░█▀▀▀░░░░░░░
░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█░░░░█░░█░█░█░█░█▀▀▀░░░░░░░
░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░▀░▀░▀▀▀▀░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۞۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͡° ͜ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘨𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 2013 ̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\=(•̪○)=/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿

-------------------------------------------------------------------------------

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮 𝙂𝙖𝙢𝙚𝙨

+ 𝘼𝙍𝙆
+ 𝘼𝙍𝙈𝘼
+ 𝘾𝙤𝙪𝙣𝙩𝙚𝙧𝙨𝙩𝙧𝙞𝙠𝙚
+ 𝙀𝙡𝙞𝙩𝙚 𝘿𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙤𝙪𝙨
+ 𝙂𝙏𝘼
+ 𝙈𝙞𝙣𝙚𝙘𝙧𝙖𝙛𝙩
+ 𝙍𝙤𝙘𝙠𝙚𝙩 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚
+ 𝙍𝙪𝙨𝙩
+ 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙐𝙣𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣'𝙨 𝘽𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚𝙜𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙𝙨
+ 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙢𝙤𝙧𝙚 ..

яυℓє ησ.1 --> "нανє ƒυη" | ☮ peace ☮

ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ ɪɴ ɢᴇʀᴍᴀɴ ᴏʀ ᴇɴɢʟɪꜱʜ

-------------------------------------------------------------------------------

𝙏𝙚𝙖𝙢𝙨𝙥𝙚𝙖𝙠 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙝𝙞𝙜𝙝 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙧𝙚𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙣𝙚𝙡𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚!

Adress: ts.G-A-C.eu
TS Ranking Board[ranking.ja-ts.de]

-------------------------------------------------------------------------------

𝘎𝘈𝘊 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘚𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳

- 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘛𝘦𝘢𝘮𝘚𝘱𝘦𝘢𝘬 3 | 444 𝘚𝘭𝘰𝘵𝘴
- 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘚𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳

- 3𝘹 𝘈𝘭𝘪𝘦𝘯 𝘚𝘸𝘢𝘳𝘮 | 4 𝘚𝘭𝘰𝘵𝘴
- 2𝘹 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘍𝘰𝘳𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 2 | 32 𝘚𝘭𝘰𝘵𝘴

- 𝘙𝘶𝘴𝘵 | 150 𝘚𝘭𝘰𝘵𝘴

- 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗰𝗿𝗮𝗳𝘁 | 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗼𝗼𝗻 ..

-------------------------------------------------------------------------------

GAC Community Homepage[www.g-a-c.eu]

Facebook[www.facebook.com]
Twitter
twitchTV[www.twitch.tv]last edit - Jul 2018
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1)
RECENT ANNOUNCEMENTS
GAC Discord Server rdy2go