กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Serious Sam HD: The First Encounter

โปรไฟล์ _

5,745 สมาชิก  |  194 กำลังอยู่ในเกม  |  862 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

Return to the golden age of frantic, non-stop action with Serious Sam’s trademark onslaught of enemies rushing towards you at every turn. From the charging Sirian Werebull to the screaming Headless Kamikaze and the multi-story Ugh-Zan, all of the infamous minions of Notorious Mental have been spectacularly redesigned for Serious Sam HD.

Official website
Croteam
Seriously! fan site and forums

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
The oh so serious guys at Devolver Digital have released Shadow Warrior onto the world and the special edition includes the Serious Sam 3 sledgehammers as an in-game weapon. Check it out and stay serious!

<iframe src="http://store.steampowered.com/widget/233130/32143/" frameborder="0" width="646" height="190"></iframe>

<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/sUfTNLIZlyo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _