กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Serious Sam HD: The First Encounter

โปรไฟล์ _

Welcome to the official group for Serious Sam HD: The First Encounter!

7,187 สมาชิก  |  598 อยู่ในเกม  |  1,609 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Serious Sam HD: The First Encounter is a visually upgraded and fully Steam supported remake version of the original Gamespot's Game of the Year 2001 and which scored overall of 87% on Metacritic!

Enjoy high-adrenaline single-play and up to 16-player co-operative arcade-action FPS!

Check out CROTEAM's official website!
Like CROTEAM's official Facebook page!
Like SERIOUS SAM's official Facebook page!

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Great news for all Serious Sam fans!
After years in development and hard work, epic fan-made expansion named Serious Sam HD: Extended is finally released!

It merges The First Encounter, The Second Encounter and Legend of the Beast DLC into a single story with a bunch of new original content, many improvements and alterations that make playing fresh and exciting experience!

Just watch this trailer as see for yourself!

https://www.youtube.com/watch?v=NmzH9BZ6YWY

Main Features:
  • 5 completely new levels (with more to come in Episode 2)
  • New enemy types, powered by the Ultimate Enemy Pack, incl. enemies from SS3:BFE
  • 4 Bosses to fight
  • Some weapon changes
  • Lots of new NETRICSA messages, with more detailed story and lore
  • Every level contains a LORE ITEM, which forms a backstory when completed
  • a lot lot more
There is only one word for it - EPIC!

Check it out here in Serious Sam HD: The Second Encounter Steam Workshop:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=468808409

Enjoy playing and feel free to spread the word! Thanks!
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _