Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Changing Textures Using Material Overrides
από 6000 ANGRY BEES
A handy, step-by-step guide to using Material Overrides to replace a model's texture with another texture. Very useful for all sorts of clever SFMing tricks!...
How to make Animated Images
από Christoffer395
Now you can get into that attention *prostitude as an insult* game!...
How to export SFM animations to TF2
από Gut Shot Mann
Ever wanted to export your SFM work into your beloved, hat addict game? Now's your chance!...
Importing and Hexing Left 4 Dead 2 Workshop Content into SFM
από 6000 ANGRY BEES
The L4D2 Workshop has lots of interesting models that aren't available anywhere else. Here's how to use them!...
How to make an unusual poster (an easy-worded crash course)
από Gerbetta
In this guide, I will thoroughly describe, from start to finish, my thought processes and actions used when I make a poster. I cover a lot of techniques in this guide, some basic, some advanced. It is very thorough, with nearly 110 annotated screenshots. ...
Converting A Map To SFM
από 6000 ANGRY BEES
Learn how to convert maps to work in Source Filmmaker with a bare minimum of fuss....
R234 and Sync.'s Texture Fixes
από R234
Hey fellow Source Filmmaker users ! Here you can find a list of texture fixes which allows model recolouring to work. We will be adding new ones as time goes on !...
Unusual Particle Filenames
από Sync.
Having trouble finding the appropriate effect that you want when you are making unusual loadout posters ? No longer !...
Importing Garry's Mod Workshop Content into SFM
από 6000 ANGRY BEES
The Garry's Mod Workshop has lots of interesting models and maps that aren't available anywhere else. Here's how to use them....
Importing Source Engine Game Assets
από Jimo
I will give you information on how to import assets from Source games into Source Filmmaker....