Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Animate my d;ck - the animation guide
от Captain Algeria
Learn some stuff about animation in SFM. This won't get you a job at pixar or disney but it will help you improve (I hope)....
Getting Gmod Workshop stuff too SFM
от MIK
Ever wanted gmod to sfm?...