ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 12 ชม. 35 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,699
รางวัลความสำเร็จ
1
เกมที่สมบูรณ์แบบ
35%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย
กล่องแสดงผลงานภาพหน้าจอ
HITMAN™ 2
2

กิจกรรมล่าสุด

169 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 16 ก.ค.
1.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 1 ก.ค.
246 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 23 มิ.ย.
< >
ความเห็น
🍓 1 ธ.ค. 2016 @ 12:13pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
🍓 28 พ.ย. 2016 @ 4:58pm 
+rep. one shot - one head