Понастоящем извън линия
Последно на линия 26 ч. и 0 минути
Изложение за постижения
1,699
Постижения
1
Перфектни игри
35%
Средно завършени в игра
Изложение за снимки
HITMAN™ 2
2

Скорошна дейност

169 изиграни часа
последно пускане 16 юли
1.6 изиграни часа
последно пускане 1 юли
246 изиграни часа
последно пускане 23 юни
< >
Коментари
🍓 1 дек. 2016 в 12:13 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
🍓 28 ноем. 2016 в 16:58 
+rep. one shot - one head