Εκτός σύνδεσης
Τελευταία σύνδεση 4 ώρες, 31 λεπτά πριν
Προθήκη επιτευγμάτων
1,710
Επιτεύγματα
2
Τέλεια παιχνίδια
35%
Μέσος όρος ολοκλήρωσης παιχνιδιών
Προθήκη φωτογραφιών
HITMAN™ 2
2

Πρόσφατη δραστηριότητα

178 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 15 Αυγ
1,590 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 7 Αυγ
31 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 6 Αυγ
< >
Σχόλια
🍓 1 Δεκ 2016 στις 12:13 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
🍓 28 Νοε 2016 στις 16:58 
+rep. one shot - one head