jer_
Jer   Livonia, Michigan, United States
 
 
No information given.

Blog [jerlance.com]
Twitter [twitter.jerlance.com]
Facebook [facebook.jerlance.com]
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 4 วัน ที่ผ่านมา

กิจกรรมล่าสุด

0.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 28 ก.ค.
2.0 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 27 ก.ค.
6.4 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 22 ก.ค.