jer_
Jer   Livonia, Michigan, United States
 
 
No information given.

Blog [jerlance.com]
Twitter [twitter.jerlance.com]
Facebook [facebook.jerlance.com]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 41 giờ, 42 phút trước

Hoạt động gần đây

3.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg08
15.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg08
0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06