tehjer_
Jer   Detroit, Michigan, United States
 
 
No information given.

Blog [jerlance.com]
Twitter [twitter.jerlance.com]
Facebook [facebook.jerlance.com]
В игра
Satisfactory
Изложение на най-редките постижения

Скорошна дейност

124 изиграни часа
В игра
33 изиграни часа
последно пускане 24 ноем.
1.7 изиграни часа
последно пускане 23 ноем.