INF1N1TY
Patrick Sébastien Wiśniewski
 
 
PHADES [classic.battle.net] [ Battle.net Account]
IT Specialist, Administrator, Webmaster, Technician
( Informatics / IT, Journalism, Business, [Gov.Mil.Int] ) :CrossedBlades:

Od Autora
DB / Pedo net [www.universe.expert]
Universe.Expert [www.universe.expert]

Patryk – oboczna, skrócona wersja imienia Patrycjusz. Jeszcze innym wariantem tego imienia jest Patrycy. Pochodzenie i znaczenie: łacińskie: patricius – patrycjuszowski, szlachecki, szlachetnie urodzony. Źródło [pl.wikipedia.org]

Sebastian – imię męskie pochodzenia greckiego Sebastos. Wywodzi się od słowa oznaczającego "czcigodny", "dostojny", "wysoko postawiony", "mądry". Odpowiada łacińskiemu Augustus. Źródło [pl.wikipedia.org]

Wiśniewski − pierwsza wzmianka w 1397 (Jasczoldus Vysnewsky) . Nazwa osobowa Wiśniewski, Wiszniewski, Wiśniowski, Wiszniowski należy do grupy nazwisk odmiejscowych, powstała poprzez dodanie formantu -ski do nazw miejscowych − Wiśniewa, Wiśniewo, Wiśniowa, Wiśniew, Wiszniewo. Nazwisko to nosiło w Polsce kilkanaście rodów szlacheckich. Byli to m. in. Wiśniewscy herbu Bończa I , Ciołek, Gryf, Ostrogski (Baklay), Prus I, Ramułt, Rogala, Szeliga, Trzaska (Wiśniewscy herbu Trzaska) i Wieniawa. Trzy rody używały herbu własnego. Była tez linia hrabiowska: 29.12.1876 Tadeusz Stanisław Wiśniewski z Wiśniewa herbu Prus I otrzymał tytuł hrabiowski, był też szambelanem na dworze austriackim. Rodzina ta była właścicielami dóbr Krystynopol z Nowym Dworem, Żużlem i Sulimowem w Galicji. Źródło [pl.wikipedia.org]

Patrick Sébastien Wiśniewski (Emperor INF1N1TY) [www.facebook.com]
( www.universe.expert [wwwuniverse.expert])
Currently Online
Game Collector