กลุ่ม STEAM
Steam Client Beta SteamBeta
กลุ่ม STEAM
Steam Client Beta SteamBeta
14,676
อยู่ในเกม
72,412
ออนไลน์
ก่อตั้ง
8 มกราคม 2013
เกี่ยวกับ Steam Client Beta

Steam Client Beta Group

Welcome to the Steam Client Beta group.

Opting in to the Steam Client Beta lets you see the latest features before they're released. You can find out how to opt in to a beta here:
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Betas

You can see the latest Client Beta updates on this group's announcement page. Join the group to get updates delivered to your Friend Activity feed.
http://steamcommunity.com/groups/SteamClientBeta#announcements

Your testing and feedback is an enormous help! Please be sure to visit the discussions area and leave any feedback or bug reports you have:
http://steamcommunity.com/groups/SteamClientBeta/discussions
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Steam Client Beta - December 2
  • Fix issues related to switching between two apps that use shared cloud storage, such as Terraria and tModLoader
  • Fix issues with library storage of collections and shelves caused by frequent deletion and regeneration of collections and shelves
  • Avoid overly-aggressive reconnection attempts after server resets.

Steam Input
  • Fix "Controller Configuration" not showing up in the Manage Game context menu

Remote Play
  • Greatly improved VAAPI hardware decoding on Linux

Library
  • Fix game images being truncated by a couple of pixels in shelves and collections.

Steam Client Beta November 22nd
  • Fixed intermittent steamwebhelper crash

Steam Input
  • Fixed rare crash when loading controller configs

12,427 ความเห็น
AGENT | ES 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
I was my comment on other group
💙 ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💙
ʀᴀᴛᴇ ꜰᴏʀ ʀᴀᴛᴇ ☑️
ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ⚠️
💙 ɪ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴛᴜʀɴ ᴛᴏ ʏᴏᴜ 100% 💙

💜like for Illustration💜

+rep
+nice profile💜
+rep Clutch King 👑
+rep Killing Machine 😈
+rep AWP GOD 💢
+rep ak 47 god 😈
+rep kind person 😎
+rep ONE TAP MACHINE 💢
+rep nice profile 💜
+rep AYYYY LMAO 💦
+rep sick pacan 🔥
+rep Good player 💜
+rep nice profile 💜
AGENT | ES 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
Write this on my profile i do this same:
+rep nice profile
+rep weed lover
+rep 4 2 0
+rep good player
+rep GG
+rep BO$$
+rep blyat
+rep ❤️
+rep
+Rep
+rep AWP $$$
+rep € × ¥
+rep √
+rep ✓
+rep !?
+blyat
+rep cyka blyat
+rep ^°^
+rep °=°
+rep "_"
WackaSofter 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
💙 ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💙
ʀᴀᴛᴇ ꜰᴏʀ ʀᴀᴛᴇ ☑️
ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ⚠️
💙 ɪ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴛᴜʀɴ ᴛᴏ ʏᴏᴜ 100% 💙

💜like for Illustration💜

+rep
+nice profile💜
+rep Clutch King 👑
+rep Killing Machine 😈
+rep AWP GOD 💢
+rep ak 47 god 😈
+rep kind person 😎
+rep ONE TAP MACHINE 💢
+rep nice profile 💜
+rep AYYYY LMAO 💦
+rep sick pacan 🔥
+rep Good player 💜
+rep nice profile 💜
WackaSofter 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
💙 ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💙
ʀᴀᴛᴇ ꜰᴏʀ ʀᴀᴛᴇ ☑️
ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ⚠️
💙 ɪ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴛᴜʀɴ ᴛᴏ ʏᴏᴜ 100% 💙

💜like for Illustration💜

+rep
+nice profile💜
+rep Clutch King 👑
+rep Killing Machine 😈
+rep AWP GOD 💢
+rep ak 47 god 😈
+rep kind person 😎
+rep ONE TAP MACHINE 💢
+rep nice profile 💜
+rep AYYYY LMAO 💦
+rep sick pacan 🔥
+rep Good player 💜
+rep nice profile 💜
♛✪ Silverdon ✪♛ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
14,676
อยู่ในเกม
72,412
ออนไลน์
12,214 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
8 มกราคม 2013
เกมที่เกี่ยวข้อง