Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Source SDK

Προφιλ _

1,591 Μέλη  |  119 Σε παιχνίδι  |  359 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
The previous beta update has been published for all users.

NOTICE: This update includes a mod compatibility breaking change for multiplayer mods. See this discussion thread for details.

General:
  • Upgraded Steamworks SDK to v1.29
  • Fixed mod compatibility problem with Multiplayer Base that was introduced in September.
  • In Hammer, while using the Vertex Tool, pressing CTRL+B will snap selected vertices to the grid.

Virtual Reality:
  • Mods that support virtual reality now need to have a line in gameinfo.txt that says “supportsvr 1”. This indicates to gameui and engine that certain UI should be enabled.
  • VR-enabled mods will now start up in VR mode when launched from Steam’s VR mode.

Windows:
  • Upgraded to Visual Studio 2013. If you need to build projects for VS 2010, add /2010 to your VPC command line.

OSX:
  • Upgraded to XCode 5.
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 9 σχολίων
Προβολή των 19 σχολίων

Επερχόμενα γεγονότα _

1 γεγονός στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των γεγονότων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων