⎛⎝NoobMasterRace⎠⎞
France
 
 
                        F̲̠̳͎̲͈͕͔̭͚̯̗̼͓͕͆̒̀̐͌͐ͭ̅̓̇̔̾̊ͥ͊ͪ̏Ă̖̩̲̜̇̔͛͌̏̂ͬ͆̀͗̋ͨ͒̍C͔̘̹̤̰̹̙͎͈͔ͪ͑ͤ̀̀̅̎͐̒͗ͯͬ̑̓ͬ̔̋ͬ̚Ȇ̮̬͙͖̖͎̹̙͍̮̍̑ͩͥ͗̅̈ͦͣ̓̈͌  Y͔̣̬̪͖̩̘̘̼͉̞̫̲̰̫̠ͧ̎͛̎͐̉ͥ͂̄ͨ̂̃ͩ̈́ͅO̼̲͓̼̻̞̬̰̰͇̟͇̫͙͂ͬ̀̒͑ͥ̅̃U̞͉̯̫͕ͯ͑̍ͬͩ͆̐̍̀ͮ̔̉̎R̜̺̖̗͙̜̭̮̲̼̹͇̻̪̞͖̤͇͉ͪͦ̾ͤ̃̓ͬͭͧͮͪ̾ͧ̈  D̘̗͔̤̙̬̪̝͖̰̦͔͔͇̈́̔ͦ́ͅȄ̥̹͖̭͉͍̦̙̩͎̘͙ͪ̏̏S̜̗̣̲̺̻̠̟͕̗̘̪̫̞͎̩̞̐ͫ͌ͧͨ̓ͮ̉̾͌̚ͅͅŤ͎̗̤̯̻͓̳̲͔̯͈ͤͦ̊̄Î̪̲̳̦̘̖̘̙̹̲̞̮̦̼̊̆ͮͧ̊̒̓͛͑̃̾͗̏͂̎̀Ṇ̥̞̻͙̳͓̜͔͇͕͇̏̍ͦ͆͋̍̈́ͬ̓̃̆Y͔̣̬̪͖̩̘̘̼͉̞̫̲̰̫̠ͧ̎͛̎͐̉ͥ͂̄ͨ̂̃ͩ̈́ͅ
    ░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█░░░
    ░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█░░░
    ░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░▀ ░░░▀░▀ ░▀ ░▀▀▀░
Currently Offline
Last Online 13 hrs, 7 mins ago
 
                                                      †   Ряєℓυ∂є тσ ¢αℓαмιту  † 

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀╔═══╗ ♪     
▀║███║ ♫
▀║ (●) ♫ ♪ ♪ ♫ ♪
▀╚═══╝
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

Zє∂ Яєα¢тσя-Tσтαℓ Đαякиєѕѕ Đαяк-Рѕу¢н - Zαℓαвαиу
Ğяєи∂єℓ - Нαтє Tнιѕ   Ẳνι¢ιι νѕ Bєαѕтιє Bσуѕ - Tιмє Tσ Ğєт Ỉℓℓ
Łα¢яιмσѕα - Mσzαят'ѕ Яєqυιєм ¢уαи - ∂αяк киιgнтѕ
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ 
Artwork Showcase

Recent Activity

5.3 hrs on record
last played on Jul 20
1.3 hrs on record
last played on Jul 19
15.6 hrs on record
last played on Jul 19
ƝΞᑕ𐍂Iᔕ 14 hours ago 

https://youtu.be/x_bGvd-7MaI
       ~Have a nice day!~
Rhathymia Jun 22 @ 7:50am 
Good job on that GTAV thread. You exposed some of these morons.
GothAfghan Jun 19 @ 9:50am 
Mes amitiés au khey! :ok:
AureasAetas Apr 9 @ 3:21pm 
stop kopiter
PoQx Dec 7, 2016 @ 4:02am 
i want to buy ur alpha items in rocket league, add me pls to discuss
RolexXx Sep 22, 2016 @ 1:41am 
added pls