𝓝𝓸𝓿𝓪 𝓨𝓑𝓡
-SpizzY-   Nizhnekamsk, Tatarstan, Russian Federation
 
 
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════
    •● W E L C O M E- T O -M Y -P R O F I L E ●•
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

╔========================================================╗
║......................................................................................................................║
║................................................. ♥ I ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥..............................................║
╚========================================================╝


загрузка... ██████████████] 99.9%

➜ Silver 1 : ✔
➜ Silver 2 : ✔
➜ Silver 3 : ✔
➜ Silver 4 : ✔
➜ Silver Elite : ✔
➜ Silver Elite Master : ✔
➜ Gold Nova 1 : ✔
➜ Gold Nova 2 : ✔
➜ Gold Nova 3 : ✔
➜ Gold Nova Master : ✔
➜ Master Guardian 1 : ✔
➜ Master Guardian 2 : ✖
➜ Master Guardian Elite : ✖
➜ DMG: ✖
➜ Legendary Eagle : ✖
➜ Legendary Eagle Master : ✖
➜ Supreme Master First Class : ✖
➜ The Global Elite : ✖
冂口山仨几 廾丹乂丫认 冂认亼口尸

-novid -high -d3d9ex -tickrate 128

Привет,решил заглянуть в профиль>? ну это хорошо меня радует что ты интересуешься мной,если хочешь поиграть в какую нибудь игру или хочешь обратиться за помощью.Я всегда рад помочь или убить с тобой время.Если что я буду тут ;)̩̘̭t̶̡̡͔̺̝͕̟̀ͪ̊̏ͫͨ͌ͦ̓̀̒̈̇̑́̚͝ ͓̦̘͎̯̪̻̩̪̭̩͙ ̟͓̥̪͓͓͔͍̜̲͖̀̀i̶̧̮̳̱͂ͭͦ̾̎̍͑͟͢ ̮ ̦̪͉ ̴̠͍̳̖̥̝̲̲͔͓͖͕̯͖͂́͗ͧͨ̂͑͆̀ͧ̍̾̋̚͞ͅͅ ̷̲̣̤̭̣̺̫̜̦͇̊̕ ̴̛̠̝̜̰̪͎̺̤̦̣͉ͭ̂̄ͯ̽ͯ̾̂̉ͨ̏̑̊͆͋̔̏̽̀͞ ̵̨̡̮̣͎̲̗͙̙̤̼̩̘̺̮̤̫͉͢ ̛̼̣̠̗̹͎͉͇͎̯̰̩̬̩͇̥̣̬̦́̇̍̓̑͐̏ͬ̄̕͟ ̷̢̟̠̩́ͅ ̨̬̝̭̗͈̯̳̺̮̠̲̻̙͖͇̯̳̀͟ ̸̡̢̜͇̫̟̭̙̟̠̗̭͕̬̥̬̱̉͋̔͋̇̉̾̄̊̅̽̒̅̇̉̒̚͘ ̠̜͙̼͚̟̰̟̩ ̢̕҉̥̲̬̼̭̟͈͖̲͎̳͈̪̦̣̱̟͚͟ ̵̀ͣ͌̐̌͗̉͆̀ͪ̾҉̱͚̳͖̖̦̤̖̣͉̫̘̱̮̀ ̦̱ ̩ ̨̛̾ͬͩ̆̅̋ͨͤ̄̑͏̯̱̖͔̼͉̙̻̟͈̺̠̠ ̭̬̤͓̮̥̼̪ ̛̫̺̹̬ͫ̍͋͒͘t̃̓͛̓̓̐͂ͬ̄͌̍ͥ̂̏̇̉̿҉͏̧̨̡̙̱̬̬͖̯̝̘͈̬͕͙̖̣͇ͅ. ̶̧̢̘̙̱͇͖̝ͨ͗ͭ͒͛̇͑͜ ̜̠̮͇̱ ̩̘̭t̶̡̡͔̺̝͕̟̀ͪ̊̏ͫͨ͌ͦ̓̀̒̈̇̑́̚͝ ̜̠̮͇̱ ̩̘̭t̶̡̡͔̺̝͕̟̀ͪ̊̏ͫͨ͌ͦ̓̀̒̈̇̑́̚͝ ͓̦̘͎̯̪̻̩̪̭̩͙ ̟͓̥̪͓͓͔͍̜̲͖̀̀i̶̧̮̳̱͂ͭͦ̾̎̍͑͟͢ ̮ ̦̪͉ ̴̠͍̳̖̥̝̲̲͔͓͖͕̯͖͂́͗ͧͨ̂͑͆̀ͧ̍̾̋̚͞ͅͅ ̷̲̣̤̭̣̺̫̜̦͇̊̕ ̴̛̠̝̜̰̪͎̺̤̦̣͉ͭ̂̄ͯ̽ͯ̾̂̉ͨ̏̑̊͆͋̔̏̽̀͞ ̵̨̡̮̣͎̲̗͙̙̤̼̩̘̺̮̤̫͉͢ ̛̼̣̠̗̹͎͉͇͎̯̰̩̬̩͇̥̣̬̦́̇̍̓̑͐̏ͬ̄̕͟ ̷̢̟̠̩́ͅ ̨̬̝̭̗͈̯̳̺̮̠̲̻̙͖͇̯̳̀͟ ̸̡̢̜͇̫̟̭̙̟̠̗̭͕̬̥̬̱̉͋̔͋̇̉̾̄̊̅̽̒̅̇̉̒̚͘ ̠̜͙̼͚̟̰̟̩ ̢̕҉̥̲̬̼̭̟͈͖̲͎̳͈̪̦̣̱̟͚͟ ̵̀ͣ͌̐̌͗̉͆̀ͪ̾҉̱͚̳͖̖̦̤̖̣͉̫̘̱̮̀ ̦̱ ̩ ̨̛̾ͬͩ̆̅̋ͨͤ̄̑͏̯̱̖͔̼͉̙̻̟͈̺̠̠ ̭̬̤͓̮̥̼̪ ̛̫̺̹̬ͫ̍͋͒͘t̃̓͛̓̓̐͂ͬ̄͌̍ͥ̂̏̇̉̿҉͏̧̨̡̙̱̬̬͖̯̝̘͈̬͕͙̖̣͇ͅ. ̶̧̢̘̙̱͇͖̝ͨ͗ͭ͒͛̇͑͜ ̜̠̮͇̱ ̩̘̭t̶̡̡͔̺̝͕̟̀ͪ̊̏ͫͨ͌ͦ̓̀̒̈̇̑́̚͝ ͓̦̘͎̯̪̻̩̪̭̩͙ ̟͓̥̪͓͓͔͍̜̲͖̀̀i̶̧̮̳̱͂ͭͦ̾̎̍͑͟͢ ̮ ̦̪͉ ̴̠͍̳̖̥̝̲̲͔͓͖͕̯͖͂́͗ͧͨ̂͑͆̀ͧ̍̾̋̚͞ͅͅ ̷̲̣̤̭̣̺̫̜̦͇̊̕
Currently Offline
Artwork Showcase
ɴᴏᴠᴀ
7 5
Favorite Group
-ɴᴏᴠᴀ- - Public Group
Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova Nova
49
Members
4
In-Game
5
Online
5
In Chat
Favorite Game

Recent Activity

204 hrs on record
last played on Dec 5
3,844 hrs on record
last played on Sep 9
1,905 hrs on record
last played on Jul 24
дал дал Aug 10 @ 9:32am 
+rep, friendly
ну и хуйн9 у тебя профиль, у меня намного лучше!!
uncensored Oct 12, 2021 @ 9:20am 
бэбра
。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .       ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .
。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .       ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .
。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .       ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .