sonxx
SON   Koriyama, Fukushima, Japan
 
 
๐•ฒ๐–†๐–’๐–Š๐–˜ ๐–†๐–—๐–Š ๐–™๐–๐–Š ๐–”๐–“๐–‘๐–ž ๐–‘๐–Š๐–Œ๐–†๐–‘ ๐–•๐–‘๐–†๐–ˆ๐–Š ๐–™๐–” ๐–๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–˜๐–™๐–š๐–•๐–Ž๐–‰ ๐–•๐–Š๐–”๐–•๐–‘๐–Š
Currently Offline
Artwork Showcase
Rarest Achievement Showcase
Review Showcase
163 Hours played
i really like this game cuz of many thing like i make a good virtual friends from it and i had soo many mmemories there and enjoy all the activities and i think the experience would be better with vr set maybe i will try later
Favorite Game
183
Hours played
25
Achievements
Favorite Game
409
Hours played
20
Achievements
Awards Showcase
x1
x1
2
Awards Received
7
Awards Given
Recent Activity
71 hrs on record
last played on Feb 18
100 XP
232 hrs on record
last played on Feb 18
3.7 hrs on record
last played on Nov 27, 2023
Coke Jun 5, 2023 @ 6:53am 
Son is in you
Xel Xel May 23, 2023 @ 6:12pm 
Son is in here
Sheva May 20, 2023 @ 8:58am 
son is in here
Modern Vakira May 20, 2023 @ 2:53am 
son is in here
Coke May 17, 2023 @ 1:46am 
son seems to be here
Sheva May 3, 2023 @ 2:25am 
sheva was here