Currently Offline
Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🏛️𝑺.𝑷.𝑸.𝑹.🏛️
𝙄𝙣 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙧𝙣 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤𝙜𝙧𝙖𝙥𝙝𝙮❟ 𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙍𝙤𝙢𝙚 𝙧𝙚𝙛𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙤 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙘𝙞𝙫𝙞𝙡𝙞𝙯𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙛 𝙍𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 8𝙩𝙝 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙮 𝘽𝘾 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙖𝙥𝙨𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙣 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙀𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 5𝙩𝙝 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙮 𝘼𝘿. 𝙄𝙩 𝙚𝙣𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢 (753–509 𝘽𝘾)❟ 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 (509–27 𝘽𝘾) 𝙖𝙣𝙙 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙀𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚 (27 𝘽𝘾–476 𝘼𝘿) 𝙪𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙖𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙣 𝙚𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚.​ [en.wikipedia.org]

𝘼𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙍𝙤𝙢𝙚 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙨 𝙖𝙣 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙘 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩❟ 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙙𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙤 753 𝘽𝘾❟ 𝙗𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧 𝙏𝙞𝙗𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙣𝙞𝙣𝙨𝙪𝙡𝙖. 𝙏𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙜𝙧𝙚𝙬 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙛 𝙍𝙤𝙢𝙚❟ 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡 𝙞𝙩𝙨 𝙣𝙚𝙞𝙜𝙝𝙗𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙮 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙣𝙜𝙩𝙝. 𝙄𝙩 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙙𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙨𝙪𝙡𝙖❟ 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙖𝙣 𝙀𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙤𝙤𝙠 𝙞𝙣 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝙤𝙛 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙨𝙪𝙧𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙚𝙖𝙣. 𝙄𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙧𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙❟ 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖𝙣 𝙚𝙨𝙩𝙞𝙢𝙖𝙩𝙚𝙙 50 𝙩𝙤 90 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙝𝙖𝙗𝙞𝙩𝙖𝙣𝙩𝙨❟ 𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝𝙡𝙮 20% 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙❜𝙨 𝙥𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚. 𝙄𝙩 𝙘𝙤𝙫𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 5 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙧𝙚 𝙠𝙞𝙡𝙤𝙢𝙚𝙩𝙧𝙚𝙨 (1.9 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙧𝙚 𝙢𝙞𝙡𝙚𝙨) 𝙖𝙩 𝙞𝙩𝙨 𝙝𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙣 𝘼𝘿 117. ​​ [en.wikipedia.org]

𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙚𝙫𝙤𝙡𝙫𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖𝙣 𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙢𝙤𝙣𝙖𝙧𝙘𝙝𝙮 𝙩𝙤 𝙖 𝙙𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙧𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜𝙡𝙮 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙨𝙚𝙢𝙞-𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙮 𝙙𝙞𝙘𝙩𝙖𝙩𝙤𝙧𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙙𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙀𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚. 𝙏𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙘𝙤𝙣𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩❟ 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡❟ 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙞𝙣𝙜𝙪𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙖𝙨𝙨𝙞𝙢𝙞𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣❟ 𝙖𝙩 𝙞𝙩𝙨 𝙝𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙩 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙡𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙤𝙧𝙩𝙝 𝘼𝙛𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙘𝙤𝙖𝙨𝙩❟ 𝙀𝙜𝙮𝙥𝙩❟ 𝙎𝙤𝙪𝙩𝙝𝙚𝙧𝙣 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚❟ 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙒𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙣 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚❟ 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙖𝙡𝙠𝙖𝙣𝙨❟ 𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚𝙖 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙞𝙙𝙙𝙡𝙚 𝙀𝙖𝙨𝙩❟ 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙙𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙖𝙩𝙤𝙡𝙞𝙖❟ 𝙇𝙚𝙫𝙖𝙣𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙤𝙛 𝙈𝙚𝙨𝙤𝙥𝙤𝙩𝙖𝙢𝙞𝙖 𝙖𝙣𝙙 𝘼𝙧𝙖𝙗𝙞𝙖. 𝙄𝙩 𝙞𝙨 𝙤𝙛𝙩𝙚𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚𝙙 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙖𝙣𝙩𝙞𝙦𝙪𝙞𝙩𝙮 𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙘𝙚❟ 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙨𝙞𝙢𝙞𝙡𝙖𝙧 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣 𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙂𝙧𝙚𝙘𝙤-𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙.​ [en.wikipedia.org]
Favorite Game
Recent Activity
371 hrs on record
last played on May 26
Achievement Progress   0 of 211
35 hrs on record
last played on May 23
2,206 hrs on record
last played on May 19
YasayanEfsane May 27 @ 1:56pm 
-gunlugune 25bin dolar arti kardan pay
+25bin dolar??! arti kardan da pay 10 lira dese... guzel para kanka guzel para yani
YasayanEfsane May 27 @ 1:55pm 
•Yaqhısıqlılıq : √
• ShéqiL : √
• qaLité : √
• éstétiq : √
• duRush : √
• Zérafét : √
• Létafét : √
• Uyum : √
• HéRbishi : √
Test EdiLdi, 0nayLandı √ 100%
KusuRsuz
qarisma 0ranı...
█ 6%
Yaqıshıqlılıq 0ranı...
ERROR 404 NOT FOUND
Cix 0ranı...
0% [:) ]
Sempatyy 0ranı...
█ 3%
T0pLam s0nuç...
0%
NAZAR DUASI
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِِ ﻭَﻭَﺻَّﻴْﻨَﺎ
ﺍﻟْﺈِﻧﺴَﺎﻥَ ﺑِﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺣُﺴْﻨﺎ"
MAŞALLAH gardaşm senin mkhanyy
YasayanEfsane May 13 @ 2:21pm 
kelebek kanatlı, söğüt yapraklı, eşşek dudaklı, saat kapaklı
YasayanEfsane Apr 24 @ 1:22am 
big boss olur mu yia, benim adım garanti soyadım güvence
YasayanEfsane Apr 18 @ 9:48am 
BABALAR GEZEGENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ O Ç EZEN KRALINDAN HERKESE MERABALAR ÖNCELİKLE ŞUNU SÖYLİM BİZİM HİÇ Bİ IRKA,İNANCA,GÖRÜŞLE VS HİÇ Bİ SORUNUMUZ YOKTUR,BİZİM İÇİN SADECE 2 TÜR İNSANLAR VARDIR 1.Sİ İYİ İNSANLAR 2. O Ç OLANLAR İYİ İNSANLAR HANGİ GÖRÜŞDEN IRKDAN KESİMDEN VS OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN TACIDIR, AMMA ORSP Ç LARINA SIFIR TÖLERANS ÇÜNKÜ CENNET GBİ DÜNYAYI YAŞANMAZ HALE GETİREN O Ç LER BUNDAN DOLAYIDA BU TİP İSRAFLARA BİZİM YANIMIZDA YER YOK ÇÜNKÜ BU TİP İSRAFLAR TÜM İNSANLIĞA DOĞAYA HERŞEYE ZARAR...BUNDAN DOLAYIDA FELSEFEMİZ ŞU-İYİ OLANA DESTEK O Ç OLANLARIN İSE A KOYMAK
New Game Plush Mar 24 @ 6:12am 
9996999966666999666669996999699999
9996999969999999699969999696999999
9666669969666999666669999969999999
9996999969996999699969999969999999
9996999966666999699969999969999999

Ctrl+f yap ve sağ tarafa 6 yaz enter at.