ZeroPoke
Poke   British Columbia, Canada
 
 
Im just a Poke doing a Poke thing.
Đang trên mạng

Hoạt động gần đây

182 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg01
800 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg01
5.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg01
< >
Bình luận
{ᴄᴇʀᴘ} Domino 夢 | Sc 4 Thg12, 2021 @ 8:26am 
💝──🏆──🏆──🏆──💝
✅ + REP
      💌💟   💟💌
   💟🌠💝💟💝🌠💟
   💌🌠💌🏆💌🌠💌
      💟🏆🔝🏆💟
🔝      💌🌠💌      🔝
   ⚡      💟      ⚡
      💫         💫
✅ Cool guy !!!
{ᴄᴇʀᴘ} Domino 夢 | Sc 10 Thg06, 2021 @ 10:46pm 
🧚‍♂️┌──── ·⚡。゚☆: *.☽ .* :☆゚⚡. ────┐🧚‍♂️
💖💝 +Rep.Friendly guy!!! 💖💝
💓└──── 🔱。゚☆: *.☽ .* :☆゚🔱. ────┘💓
Beep Boop 25 Thg12, 2013 @ 10:14am 
To many games
Geodox 29 Thg9, 2013 @ 5:29pm 
god i hate trying to get badges