ZeroPoke
Poke   British Columbia, Canada
 
 
Im just a Poke doing a Poke thing.
Hiện đang chơi
Avorion
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Beats Fever
Trưng bày thành tựu
1,288
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Grand Theft Auto V

Hoạt động gần đây

293 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
667 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg03
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg03
< >
Bình luận
Beep Boop 25 Thg12, 2013 @ 10:14am 
To many games
Geodox 29 Thg9, 2013 @ 5:29pm 
god i hate trying to get badges
Kalibrium 13 Thg08, 2013 @ 10:22pm 
♥♥♥♥♥ Please!