Yus
 
 
Check if I have something that you want HERE:Page: [www.steamtradematcher.com]
Not interested in trading TF2 items. :diplomacy:Make me an offer but DON'T ADD ME if you didn't check/post in my trade topic .:summerghost: And don't beg for free stuff.
[] [www.yus.me] :timeperiod: @iyus
Rời mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
10,717
Vật phẩm đã sở hữu
753
Trao đổi đã thực hiện
18,997
Giao dịch tại chợ
Nhóm yêu thích
We ♥ collecting Steam Badges, Backgrounds & Emoticons.
14,043
Thành viên
672
Đang chơi
3,739
Trên mạng
153
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
3.7
Giờ đã chơi
6
Thành tựu

Hoạt động gần đây

3.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg11
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg04
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg07, 2021
Hussein 11 Thg03, 2016 @ 11:15am 
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kingyyy 11 Thg02, 2016 @ 1:59pm 
нανє α ηι¢є ωєєкєη∂ му ƒяιєη∂ :extralife:.:3:
Kingyyy 21 Thg01, 2016 @ 7:57am 
:extralife: нανε α пıcε шεεκεпɔ мч ғяıεпɔ :3:
'L 21 Thg01, 2016 @ 7:55am 
:butterfly::butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly::butterfly:
:butterfly::spikeball::blaser::blaser::spikeball::blaser::blaser::spikeball::butterfly:
:spikeball::blaser::laser::laser::laser::laser::laser::blaser::spikeball:
:spikeball::blaser::laser::laser::laser::laser::laser::blaser::spikeball:
:spikeball::spikeball::blaser::laser::laser::laser::blaser::spikeball::spikeball:
:spikeball::spikeball::spikeball::blaser::laser::blaser::spikeball::spikeball::spikeball:
:butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::blaser::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly:
:butterfly::butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly::butterfly:
'L 13 Thg01, 2016 @ 11:12am 
:butterfly::butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly::butterfly:
:butterfly::spikeball::blaser::blaser::spikeball::blaser::blaser::spikeball::butterfly:
:spikeball::blaser::laser::laser::laser::laser::laser::blaser::spikeball:
:spikeball::blaser::laser::laser::laser::laser::laser::blaser::spikeball:
:spikeball::spikeball::blaser::laser::laser::laser::blaser::spikeball::spikeball:
:spikeball::spikeball::spikeball::blaser::laser::blaser::spikeball::spikeball::spikeball:
:butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::blaser::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly:
:butterfly::butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly::butterfly:
'L 5 Thg01, 2016 @ 10:15am 
:butterfly::butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly::butterfly:
:butterfly::spikeball::blaser::blaser::spikeball::blaser::blaser::spikeball::butterfly:
:spikeball::blaser::laser::laser::laser::laser::laser::blaser::spikeball:
:spikeball::blaser::laser::laser::laser::laser::laser::blaser::spikeball:
:spikeball::spikeball::blaser::laser::laser::laser::blaser::spikeball::spikeball:
:spikeball::spikeball::spikeball::blaser::laser::blaser::spikeball::spikeball::spikeball:
:butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::blaser::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly:
:butterfly::butterfly::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::spikeball::butterfly::butterfly: