D-Jay
Andrei Almăşan   Sibiu, Sibiu, Romania
 
 
Instagram [www.instagram.com]
My Blog [www.andrei-almasan.ro]
YouTube
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh chụp
2005 comp wins, 5000 hours :)))
5 3
Hoạt động gần đây
0,1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg05
7.263 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg04
519 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg03
i hate negus 29 Thg05 @ 1:11pm 
+coco
i hate negus 9 Thg04 @ 12:54pm 
the best DJ in romania :chivsalute:
>click< 19 Thg03 @ 1:00pm 
Ostblockabfall -rep Wallhack
BEAST MODE 11 Thg03 @ 2:11am 
-rep sync dj
JohnnyB_RO 10 Thg03 @ 8:19am 
-report cheater bot
𐰢𐰀𐰠𐰃𐰚 26 Thg01 @ 1:13am 
+funny romanian