D-Jay
Andrei Almăşan   Sibiu, Sibiu, Romania
 
 
Instagram [www.instagram.com]
My Blog [www.andrei-almasan.ro]
YouTube
Hiện đang rời mạng
My progress on CS GO
+Silver I :✘
+Silver II :✘
+Silver III :✘
+Silver IV :✘
+Silver Elite :✘
+Silver Elite Master :✘
+Gold Nova I :✘ (starting rank)
+Gold Nova II :✓
+Gold Nova III :✓
+Gold Nova Master :✓
+Master Guardian I :✓
+Master Guardian II :✓
+Master Guardian Elite :✓ (current rank)
+Distinguished Master :✓
+Legendary Eagle :✓
+Legendary Eagle Master :✓
+Supreme Master First Class : ✓
+The Global Elite : ✘
Trưng bày ảnh chụp
2005 comp wins, 5000 hours :)))
4 2
Vật phẩm muốn trao đổi
137
Vật phẩm đã sở hữu
1,508
Trao đổi đã thực hiện
3,521
Giao dịch tại chợ
( ͡° ͜ʖ ͡°) Nothing for trade right now. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hoạt động gần đây

6,056 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg05
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg01
371 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg06, 2021
FabriJKR 13 Thg02, 2021 @ 2:20pm 
+rep, foarte de treaba ♡
Blytz 15 Thg06, 2020 @ 4:35pm 
signed :SFPig::cozytf2mug:
TF 18 Thg04, 2018 @ 5:34pm 
signed by TF
neveu4RMD 17 Thg04, 2018 @ 11:31am 
+rep, semnat de neveu cu stima si respect
Palash. 14 Thg04, 2018 @ 10:24am 
+rep Signed by Palash. !
jaxi 7 Thg04, 2018 @ 8:55am 
signed by jaxi