anonymous
( ͡° ͜ʖ ͡°)   Izhevsk, Udmurt, Russian Federation
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 34 ngày trước

Hoạt động gần đây

3,692 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg02
268 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg02
13.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg02
Sunday Best 13 Thg05, 2018 @ 11:35am 
〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸ мой братидор ♥〃´`)
       ,·´ ¸,·´`)
      (¸,·´ (¸*
NITROYUASH 10 Thg05, 2018 @ 11:16am 
〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸ ты♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥〃´`)
      ,·´ ¸,·´`)
     (¸,·´ (¸*
1UCYA 1 Thg05, 2018 @ 1:54pm 
𝐒𝐦𝐨𝐤𝐞𝐫 21 апр в 12:18
〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸Иди вместе с Нитро пили патч♥〃´`)
        ,·´ ¸,·´`)
        (¸,·´ (¸*
felics33 21 Thg04, 2018 @ 2:18am 
〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸*♥Have a good time♥〃´`)
        ,·´ ¸,·´`)
        (¸,·´ (¸*
felics33 20 Thg04, 2018 @ 6:38am 
𝐻𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝑔𝓇𝑒𝒶𝓉 𝓌𝑒𝑒𝓀𝑒𝓃𝒹
:f_russia::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::f_russia:
:Aegg::Aegg::russtar::russtar::Aegg::russtar::russtar::Aegg::Aegg:
:Aegg::russtar::Aegg::Aegg::russtar::Aegg::Aegg::russtar::Aegg:
:Aegg::russtar::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::russtar::Aegg:
:Aegg::Aegg::russtar::Aegg::Aegg::Aegg::russtar::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::russtar::Aegg::russtar::Aegg::Aegg::Aegg:
:f_russia::Aegg::Aegg::Aegg::russtar::Aegg::Aegg::Aegg::f_russia:
'Bce3Hauka' 11 Thg03, 2018 @ 5:25am 
:mboom::mana::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mana::mboom:
:mana::FlyingTent::O1Rank::O1Rank::FlyingTent::O1Rank::O1Rank::FlyingTent::mana:
:FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent:
:FlyingTent::O1Rank::FlyingTent:Bce3Haú:FlyingTent::O1Rank::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent:
:mana::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::mana:
:mboom::mana::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::mana::mboom: