2.0 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Mr. Bree+
Hero
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 9:34
(0)
On the ground
1 από 7, Σειρά 1
(0)
A walk in the woods
2 από 7, Σειρά 1
(0)
Surprise attack!
3 από 7, Σειρά 1
(0)
Slaughterhouse
4 από 7, Σειρά 1
(0)
Breakthrough
5 από 7, Σειρά 1
(0)
Farewell
6 από 7, Σειρά 1
(0)
Overcoming
7 από 7, Σειρά 1