2.0 изиграни часа
Mr. Bree+ значка
Hero
5 ниво, 500 опит
Откл. на 21 юни 2014 в 9:34
(0)
On the ground
1 от 7, серия 1
(0)
A walk in the woods
2 от 7, серия 1
(0)
Surprise attack!
3 от 7, серия 1
(0)
Slaughterhouse
4 от 7, серия 1
(0)
Breakthrough
5 от 7, серия 1
(0)
Farewell
6 от 7, серия 1
(0)
Overcoming
7 от 7, серия 1