2.0 timer totalt
Mr. Bree+-merke
Hero
Nivå 5, 500 XP
Låst opp 21. juni 2014 kl. 9:34
(0)
On the ground
1 av 7, serie 1
(0)
A walk in the woods
2 av 7, serie 1
(0)
Surprise attack!
3 av 7, serie 1
(0)
Slaughterhouse
4 av 7, serie 1
(0)
Breakthrough
5 av 7, serie 1
(0)
Farewell
6 av 7, serie 1
(0)
Overcoming
7 av 7, serie 1