2.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Mr. Bree+
Hero
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 9:34am
(0)
On the ground
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
A walk in the woods
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Surprise attack!
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Slaughterhouse
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Breakthrough
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Farewell
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Overcoming
7 จาก 7 ในชุดที่ 1