NHÓM STEAM
[EVO] Multigaming Clan [EVO]
NHÓM STEAM
[EVO] Multigaming Clan [EVO]
1
ĐANG CHƠI
11
TRÊN MẠNG
Thành lập
22 Tháng 11, 2009
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
GIỚI THIỆU [EVO] Multigaming Clan

[EVO] Multi-Gaming Clan

We're a gaming community in which we play all sorts of games.
We join together on TS3 and have a laugh while playing our thing.

TS3: ts3.evoclan.org

Everyone is welcome to join our TS for a chat

[EVO] Multigaming Clan
Website[evoclan.org]
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
TeamSpeak Server
TeamSpeak3
THÀNH VIÊN NHÓM
1
ĐANG CHƠI
11
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
22 Tháng 11, 2009
Ngôn ngữ
Tiếng Anh