In a world torn by war, the aged gremlin archaeologist Mortimer MacGuffin harbors the dark secret of a powerful artifact. Whoever calls this artifact his own, will determine the fate of the world.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.