Orange
黄梓城   Guangdong, China
 
 
咸鱼玩家
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 18 giờ, 19 phút trước
Trưng bày ảnh chụp
刺客信条起源通关
Trưng bày thành tựu
646
Thành tựu
8
Trò chơi toàn vẹn
53%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

238 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
100 XP
226 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg07
9.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg07
< >
Bình luận
Orange 19 Thg11, 2017 @ 5:05pm 
你们这群菜鸡:steammocking: