730
ผลิตภัณฑ์
ที่คุณวิจารณ์แล้ว
406
ผลิตภัณฑ์
ในบัญชี

บทวิจารณ์ล่าสุดโดย DatWombat

< 1  2  3 ... 73 >
กำลังแสดง 1-10 จาก 730 รายการ
26 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
2 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2
16.0 ชม. ในบันทึก (10.3 ชม. ณ เวลาที่เขียนบทวิจารณ์)
At-a-Glance
Adult Content?
(FxM) Sexual content.
Censorship?
Sometimes Mosaic'd.
Hours of Gameplay
Six hours.
Patch Available?
Download from Otaku-Plan.

Sheep in Dreams is a lewd action-RPG about a young girl and her dreams; protected by mysterious "dreamsheep", they steer her from harm's way as she unwittingly prepares to fulfil restore balance to the world.

Gameplay
Every night, Hitsuji awakes in a randomized “Dream Dungeon”. Vaguely related to the real world, she must complete each dream to ultimately reveal the purpose behind the “Dreamsheep” which follow her. But the dream world is no place for “small children”. To defend her chastity, Hitsuji must take advantage of randomized weapons and equipment — and try to keep her tummy full!

Sexual Content
The sex-scenes are hot with beautiful art pieces and loud, visceral voice acting. The dialogue may be poorly translated, but it reads well enough to garner a understanding of Hitsugi’s torment.

The rape animations which play when she is knocked down are a lot of fun to watch — I’m glad they loop infinitely. However, players that are specifically interested in watching her give birth to “monsters” will be sorely disappointed. The birthing animation not only doesn’t loop, it’s the same for all creatures. In some cases, the screen will simply fade the black. How disappointing!

Verdict
Between stability and gameplay balance, I find it hard to recommend this game. It’s a shame, because Sheep in Dreams is beautiful game with an adorable protagonist. The number of times the application crashed was infuriating. In this game, you can only save before starting a level — whether or not I’d lose thirty or forty minutes of progress at the end of each Dream Dungeon was a coin toss. But between crashes, Sheep in Dreams is an almost “okay” game. If combat was less braindead and roguelike elements better balanced, it’d a solid game.

FULL REVIEW UPCOMING![wombattrap.com]

Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 9 ธันวาคม 2022 แก้ไขล่าสุด 9 ธันวาคม 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
35 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
3 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3
2
1
38.2 ชม. ในบันทึก (10.0 ชม. ณ เวลาที่เขียนบทวิจารณ์)
At-a-Glance
Adult Content?
(F, FxF, FxM) Sexual Content.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
Lots n' lots n' lots. . .
Patch Available?
Not applicable.

Virt-A-Mate + vamX is a tool for for customizing sexual animations with VR support and character creation.

Note: I'm still working on a review for this game; unfortunately (or more accurately, "fortunately") I've been caught in a bottomless pit of community-made content and modding support.

Introduction
Virt-A-Mate + vamX requires an enormous amount of processing power. Equipped with a measly RTX 2060 graphics card, my laptop struggled to load content. In fact, I ended up reinstalling the application on my "render rig", which I typically only use for producing 3D artwork. Armed with an RTX 3090, this PC was better equipped for the application.

Yet I still experienced slow loading. Granted, I was playing on "MAX" settings -- but it goes to show Virt-A-Mate + vamX can still make your fans go "br-r-r" regardless of hardware.

Gameplay
Intended to help you “Fantasize, Design and Create your Ultimate Sexual Experience”, Virt-A-Mate + vamX offers thousands of community-made animations, characters, props and scenery. In this game, you’re the master of your own “scenes”, programmable collections of content with VR support. While not as robust as say, Blender or Daz Studio, usage of this application is more “plug and play”. Virt-A-Mate + vamX can be as simple as downloading premade, interactive “scenes”.

If you are familiar with 3D animation, Virt-A-Mate + vamX‘s is ripe for intimate customization. Advanced users can go beyond the in-built character controls and premade content by importing and animating original creations from Blender and Daz Studio.

Sexual Content
The game comes prepackaged with mostly heterosexual animations, but there's something for everyone -- include fans of futa.

The sexual animations are swell when they work, immersion breaking (or even application crashing) when they don't. Whether or not genitalia, tongues and toys correctly align is a balancing act with anything but the most vanilla characters. Not unlike producing content in Daz Studio, it's really easy to ♥♥♥♥ up your work flow if you get to excited with "morphs" and sliders.

Verdict
Virt-A-Mate + vamX is a bit like learning 3D modeling. It's a pain in the ass to learn, but once you do the sky's the limit on what depraved sexual fantasies you want to recreate. Compared to Illusion games, the learning curve is rough. Despite spending hours learning the controls and user-interface, I feel like I've done nothing productive. But when I see the vast toolset offered by this application, I start to feel all giddy; there's so much potential for animation and creativity. In this game, you can touch your creations -- and they react. It's like playing with dolls, but the kind for grown ups. I can only imagine what this game has to offer in VR.

What are you waiting for? Play some music, fool around, and get down.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 30 พฤศจิกายน 2022 แก้ไขล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
4 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
(F) Nudity.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
Four hours.
Patch Available?
Purchase as DLC.

Evil Maze 2 is a lewd hidden object action-RPG about Suhaya’s mission to revive her friend; kicking off where Evil Maze left off, Suhaya needs your help to bring Alma back from the brink of death.

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
On a search for an “antidote for her friend”, Suhaya must persevere through maze-like “levels”. Each level is loaded with locked doors, enemies, traps and secret loot. She must ration her resources and spend her color-coded keys wisely; the only way to progress is to move forward, but if she’s took weak to continue it could mean resetting the game.

Sexual Content
The CGs in this game are a step down in quality. It’s nice to see full art unlockable images, but compared to the artist behind the original Evil Maze they felt like mid-tier fan art — like something I’d expect to see in a budding artist’s gallery.

Also I haven’t a clue why each image says “OLD VERSION CG”. Where’s the “NEW VERSION CG”?

Verdict
If you played the first Evil Maze and you want something similar, this game will scratch that itch. If you want something better, don’t bother. Evil Maze 2 is several steps back from the original game. What I wanted was better balance, more weapons, more armor and above all, lewds — but Evil Maze 2 fails to deliver improvements in every way. If you’re interested in a high quality action-RPG with lots of sexual content, consider Ruins Seeker from Kagura Games.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 24 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
4 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
15.9 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
(F) Nudity.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
Two hours.
Patch Available?
Purchase as DLC.

Evil Maze is a lewd hidden object action-RPG about Alma’s ascent through a maze (an “evil maze” if you will) she finds herself inexplicably imprisoned within.

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
Waking in a dank dungeon, you must guide an an officer named Alma through ten floors. Each floor is loaded with enemies and locked doors. To escape, she must carefully pick her fights and spend colored-coded keys. Keys and healing are rare commodities in the game. Mismanagement is a surefire way to be forced into reloading a previous save.

Sexual Content
I enjoyed the artwork, but it’s not erotic in any way, shape or form. I don’t understand why it’s even in the game. I would have rather seen the creative effort behind the gallery put into equipment.

Whenever Alma is shown, her equipment determines her appearance. With only a handful of cosmetics in the game, I would have loved to play more “dress up” with armor and lingerie.

Verdict
This is my second or third time completing Evil Maze, and I’ve come to realize it’s not a good game. In spite of its flaws, I had a lot of fun — but those flaws are deal breakers for a recommendation. Evil Maze is a poorly balanced experience which seemingly forces players to aggressively “metagame” to progress. If you’re not careful, it’s possible to break your save with a single mispent key. Evil Maze is an engaging game of resource management, but unfortunately the title is only suitable for a crowd ready to leverage guides and exploits.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 24 พฤศจิกายน 2022 แก้ไขล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
8 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
7.2 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
FxM Sexual content.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
Three hours.
Patch Available?
Not applicable.

LAB2-UndeR GrounD- is a lewd platformer about Sae’s “investigation” of a disturbance inside an underground lab. Like all underground labs, everything and their moms want to rape Sae.

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
Sae must venture into the deepest reaches of an “underground facility”. To reach the final boss, she must collect a total of five keycards. The cards are scattered among maze-like saves and laboratories. Guarded by rapey scientists, monsters and laser-slinging guard bots, I guess Sae is the only girl with the skills to platform the facility’s senseless layout.

Sexual Content
The animations are difficult to enjoy. Sae doesn’t occupy much screen space when she is raped. The unlockable “zoom” function is intended to garner a better view, but the pixels are blurry when viewed up close — it’s like that [bullharky] “digital zoom” some cameras have.

However, the sex-scenes are alright. I thought they progressed a little slowly, but I suppose that gives players some time to “warm up”. Sae’s facial expressions are a lot of fun, although her voice acting can be repetitive. I thouroughly enjoyed all of the animated creampies.

Verdict
I don’t consider LAB2-UndeR GrounD- to be a bad game, but the difficulty level and sexual content are weak. The game may be a good pick as your first platformer, but I was disappointed by the lack of difficult platforming and combat. Since Sae takes damage when she is raped, players can only enjoy sexual content at their leisure after completing the game. Consider LAB2-UndeR GrounD- if you can score the game cheap — a few hours of mediocre gameplay isn’t worth full price.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 20 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
6 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
1.9 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
FxM Sexual content.
Censorship?
Mosaic'd genitalia.
Hours of Gameplay
Three or four hours.
Patch Available?
Not applicable.

Hentai Heaven’s Slutty Salvation is a lewd visual novel about a Noa’s quest to upheave that “[basshole] king” who tried to seal him away with a pair of “masochist goddesses”!

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
Hentai Heaven’s Slutty Salvation is most comparable to an “E-book”. There’s nothing wrong with kinetic novels, but it’s worth pointing out there is little player agency and no alternate endings.

Sexual Content
The artwork is incredible! I’m not a big fan of oversized breasts — but when they’re drawn by the right artist, I’ll admit boobs can be pretty hot (coming from someone that prefers flat chests)! The facial expressions of the goddesses are something to see, and climaxes are satisfactory.

But the dialogue and sound effects, not so much. Both of them failed to maintain my suspension of belief, but if you like women without character you may enjoy the mindless dialogue.

Verdict
If you’re interesting in anything other than wanton sex with brain dead goddesses, this visual novel isn’t for you. If you value “plot” or interesting characters, this visual novel isn’t for you. But I’d be lying if I said I didn’t pop a boner! The goddesses are crazy hot, and the unconventional fetishes were up my ally. Hentai Heaven’s Slutty Salvation is steamy series of sex-scenes fit for a few hours of entertainment, but I can’t recommend this game if you’re looking for anything else as a reader.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 20 พฤศจิกายน 2022 แก้ไขล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
5 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
5.2 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
FxF Sexual content.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
Two hours.
Patch Available?
Not applicable.

Last Tour is a lewd action side-scroller about a futa and her girl friend exploring a “war-torn city” to “pass the time”.

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
As “the last survivors in the war-torn city” Chito and Yuuri are ♥♥♥♥♥♥♥ around by exploring “the wastelands to pass the time.” But the wastelands are rife with spike traps, bottomless pits, swinging balls, and armed robots. In the interest of ” food and parts”, they have no choice but to platform through a frozen wasteland.

Sexual Content
The animation, acting and characters are awesome, but the length of the animations is underwhelming. Granted, each animation loops indefinitely — but the loop is not seamless. With only seconds of material per animation, it’s hard to get invested into the unlockable gallery. It felt like I was watching a porn that was sliced into eight or nine second long GIFs.

Verdict
My excitement for this game quickly wore away as I contended with god-awful controls. When Last Tour works, you can expect fast-paced platforming with lots of room for optimizating movement. Otherwise, it’s a frustrating grind of repeat content whenever a key doesn’t work or a hazard isn’t telegraphed. Last Tour is an awful side scroller, but the sexual content offers a little bit redemption; it’s not often I get to see an animated futa destroy her busty companion!


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 20 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
7 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
8.2 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
None.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
Three hours.
Patch Available?
Not applicable.

Magi Trials is a visual novel about an apprentice that must train for her next “Trial of Initiation” as a unexpected member of the opposite sex!

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
As a visual novel, one should expect to read — alot.

Shaun (later known as “Sophie”) must make a handful of decisions throughout the game; with eight different endings to see, those choices play a hand in the events which unfold.

Sexual Content
I adore the artwork, and I especially love all of the care put into facial expressions. However, I couldn’t help but feel teased whenever someone got naked and nobody got [ducked].

Verdict
Even though visual novels aren’t my thing, I had fun reading Magi Trials! It’s fun for a playthrough or two, but replaying the game isn’t very fun. I’d lose my patience if I pursued new endings without literally skipping most of the text. With only a few hours of reading and too many time skips, it’s not a game to get invested into either. But as long as you’re (A) not interested in adult content and (B) looking for a quick read, Magi Trials is an alright entry into the world of genderbending.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 19 พฤศจิกายน 2022 แก้ไขล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
4 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
(F) Nudity.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
One or two hours.
Patch Available?
Download as DLC.

Waifu Uncovered is lewd strip-’em-up about a horse ninja that saves assorted “waifus” from their “infected clothes”.

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
Some kind of “Horse ninja” is trying to save girls from “infected clothes” by shooting them — and the “silly aliens” that infected them in the first place! At his disposal are a variety of ships for sending aliens where they belong; in the ground, dead, like womens’ clothes!

Sexual Content
The artwork is okay, but I think I’d have more arousing results if I just looked up “hentai” on Google Image Search. After searching “hentai” on Google, I can confirm assorted hentai thumbnails far surpasses the erotic quality of Waifu Uncovered‘s gallery.

Verdict
Waifu Uncovered is fun the first time, it’s fun the second time with a new ship, but the replay value falls off by the third playthrough. I enjoyed the game but I wouldn’t want to be stuck playing for more than hour (which fortunately is about the length of “Normal” mode).

Waifu Uncovered does a lot of things right, but funnily enough “waifus” aren’t one of them. If you’re interested in sexy or erotic content, this game only disappoints. But as a shoot-’em-up, it’s a pretty solid quickie suitable for beginning players. If you’re really bad at the game, you can play “beginner mode” by purchasing the Waifu Uncovered – Exposed DLC!


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 19 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
5 คน พบว่าบทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์
5.2 ชม. ในบันทึก
At-a-Glance
Adult Content?
(FxM) Sexual content.
Censorship?
No. Woot! Woot!
Hours of Gameplay
An hour or two, probably.
Patch Available?
Download as DLC.

[/b]Love n Dream: Virtual Happiness[/b] is a lewd, turn-based game about fighting alongside players in a “new release game” (and also [mucking] them!)

Note: this article is a FRACTION of the full review. To read the whole article (including commentary and ratings), be sure pay my site a visit.

Gameplay
The store page makes the game seem more fleshy than it actually is; essentially, gameplay boils down to choosing one of up to three “cards” until reaching the end of the selected mission. The main strategy of the game is figuring out how to reach the end of missions without dying — either by purchasing consumable, healing items or avoiding enemies that deal high damage.

Sexual Content
The artwork is solid and the dialogue is okay, but there’s only four worthwhile sex-scenes in the game. Unfortunately, the sex-scenes are too short to get invested into.

Verdict
I had a hard time just writing an article on this game — I simply couldn’t bring myself to play the game any more than five or ten minutes at a time. The gameplay does not stay fun long enough to support the grind it takes to unlock a few mediocre sex-scenes. There is no happiness to be had from playing Love n Dream: Virtual Happiness.


Support the Wombat
<3 Follow the Wombat Trap Curator page for more reviews! Click here!
<3 Join the Wombat Trap Group to stay up to date on propaganda! Click here!
<3 Sell your soul to me with Patreon to keep me alive! Click here![www.patreon.com]
โพสต์ 19 พฤศจิกายน 2022
บทวิจารณ์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน รางวัล
< 1  2  3 ... 73 >
กำลังแสดง 1-10 จาก 730 รายการ