Úroveň 37 XP 8,812
388 XP pro dosažení 38. úrovně
Odznaky