Úroveň 36 XP 8,423
377 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky