Úroveň 36 XP 8,635
165 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky