เลเวล 36 XP 8,705
95 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา