เลเวล 36 XP 8,423
377 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา