Sandy Fortune
Indiana, United States
 
 
Twitter: @MLPSandy
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 47 ngày trước
Trò chơi yêu thích
98
Giờ đã chơi
< >
Bình luận
Sandy Fortune 26 Thg06, 2012 @ 3:29am 
I've noticed that when you search for me, everyone else who has changed their alias to GermanShepherd also shows up. I am the original GermanShepherd. That is my username!