NAT
United Kingdom (Great Britain)
 
 
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Skins
1 1 1

Hoạt động gần đây

2408 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg03
100 XP
3603 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg02
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg02
Luck 17 Thg12, 2023 @ 5:53am 
cheating dog bastard
Mohammed 18 Thg09, 2023 @ 12:36pm 
-rep cs2 hacker
76561199187833077 3 Thg06, 2023 @ 6:52pm 
signed :) lets play csgo
Baptman 26 Thg05, 2023 @ 12:54pm 
3.300 hours on csgo to be an horrible guys hate french people apparently
fenfy 1 Thg05, 2023 @ 10:51am 
+Rep awesome player and friendly <3
DyR 21 Thg05, 2022 @ 12:42pm 
-rep, a fake and a cheater