JoJo
JoJo   Munich, Bayern, Germany
 
 
Member of Munich eSports

Developer of some popular minecraft mods: https://www.curseforge.com/members/hycrafthd/projects
Rời mạng
Trò chơi yêu thích
Trưng bày ảnh chụp
Caos :D Temporary base
1
Trưng bày Workshop
My second aimmap which is focused on clean style. (I know, the lightning might be a bit to bright.)
9 đánh giá
Tạo bởi - JoJo
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Vật phẩm muốn trao đổi
2.721
Vật phẩm đã sở hữu
110
Trao đổi đã thực hiện
754
Giao dịch tại chợ
Nhóm yêu thích
Team Ice of Munich eSports e.V. - CS:GO
13
Thành viên
0
Đang chơi
4
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
13
Trò chơi phá đảo
9.704
Thành tựu trong trò chơi phá đảo
Hoạt động gần đây
74 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg04
3.726 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg04
2.146 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg04
Tyler Durden 6 Thg03 @ 9:58am 
Hello bro! I saw that you play faceit well, would you like to go with me to a 2v2 tournament? If so, write “+” under the comment or add me as a friend, I’ll be glad to play!
Jimmba 9 Thg02 @ 4:16am 
heey, added
Agustinho Langostinho 6 Thg02 @ 4:41pm 
nazi trash with cheats ein bier bitten kartofflen
Hachik 14 Thg01 @ 3:54pm 
сын свиноматки
Lispelpolizei 10 Thg01 @ 4:30am 
Пожалуйста, верните мой нож.
th3s4nia 23 Thg12, 2023 @ 9:50am 
JoJo reference