Skick
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Rời mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
687 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
‍‍‍
1
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike 2
Hoạt động gần đây
94 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg06
397 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg05
3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg01
Bình luận
rlo.ldl 30 Thg10, 2020 @ 10:10pm 
.................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯.( ͡° ͜ʖ ͡°)\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
ALBABA-_ 29 Thg12, 2018 @ 7:40pm 
rep trade ==
Tùng Bụt 6 Thg09, 2018 @ 7:21am 
+rep trade :3