✪-G-S-M-Thumbs
United States Minor Outlying
 
 
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█▀▀▀░█▀▀█░█▀█▀█░█▀▀▀░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█░░░░█░░█░█░█░█░█▀▀▀░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░▀░▀░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

► Read me

● I do not accept private profiles.
● I do not accept anyone below level 5.
● I do not accept any "negotiating accounts".
● Comment why you are adding me.


► Favourite games

● Garry's mod
● PC;E
● Subnatica

► FAQ

Q: How old are you?
A: 32

Q: Where are you from?
A: N/A

Q: Do you love me?
A: N/A

Thanks for visiting my profile!
Currently Offline
Last Online 10 hrs, 25 mins ago
Artwork Showcase
1818
1 1
MY info :)
⦁ ⦁ ⦁                     ⦁ ⦁ ⦁

     ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
     ★ Gonna Stick Ma Thumbs IN your Eyes !!
     ★ 34 ʏᴇᴀʀ ᴏʟᴅ
     ★ ᴍᴀʟᴇ,
     ★ Ksa
     ★ KSA / Saudi Arabia

     𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙖𝙢:
     ⦁ Wᴏʀᴋᴇʀ / Gᴀᴍᴇʀ
     ⦁ Sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ Lᴏᴠᴇʀ
     ⦁ Aɴɪᴍᴇ Fᴀɴ

     ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

     ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨:
     ⦁ ᴅᴏᴛᴀ- ᴏʀ ᴄs-ᴘʟᴀʏᴇʀ, ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ᴘʟᴀʏᴇʀ ғʀᴏᴍ ʙᴏᴛʜ
     ⦁ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇ or ʟᴇss ᴛʜᴀɴ 𝟤𝟢 Lᴇᴠᴇʟ or ᴜɴᴅᴇʀ 20 Years old
     ⦁ ᴀɴɪᴍᴇʜᴀᴛᴇʀ, sᴄᴀᴍᴍᴇʀ, ᴄʜᴇᴀᴛᴇʀ, ʟɪᴀʀ ᴏʀ ғᴀᴋᴇ ғʀɪᴇɴᴅ
     ⦁ ғʀɪᴇɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏʀ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴄʜᴀᴛ ᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ

     𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗻𝗼𝘁 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗲 𝗮𝘀 𝗮 𝗳𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱
     ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

 ⦁ ⦁ ⦁                     ⦁ ⦁ ⦁

:brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::HelloThere::brgen::brgen::mimictris::mimictris::mimictris::SmallTable::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::brgen::mimictris::brgen::HelloThere::SmallTable::SmallTable::SmallTable::SmallTable::brgen::brgen::mimictris::mimictris::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brgen::brgen::HelloThere::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::mimictris::mimictris::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::mimictris::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::mimictris::Astonishment::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::ZTD_machinegun::mimictris::gate::SmallTable::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::gate::gate::gate::gate::gate::gate::brsaw::HelloThere::brsaw::HelloThere::brsaw::mimictris::tpcube::Astonishment::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brsaw::ZTD_machinegun::brgen::pffMe::tpcube::tpcube::tpcube::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::mimictris::Astonishment::brsaw::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brsaw::mimictris::HelloThere::pffMe::tpcube::tpcube::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::fstarcoffee::tpcube::BMR::brgen::mimictris::HelloThere::brsaw::brsaw:
:brsaw::brsaw::brgen::HelloThere::brsaw::McFluffy::steambored::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::catpuzzle::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::FluffyPet::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::bracelets::goldenarrows::brsaw::brgen::mimictris::brsaw::brsaw:
:brsaw::SmallTable::brgen::brsaw::brsaw::oniyo::Dumkin_Emoticon::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::KittySkas::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::bracelets::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::oniyo::red_crystals::brsaw::brsaw::mimictris::HelloThere::brsaw:
:brsaw::brgen::HelloThere::blaite::brsaw::KittySkas::red_crystals::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::dogB::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::americanflag1918::bracelets::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::oniyo::dqgate::brsaw::brsaw::brgen::mimictris::brsaw:
:brsaw::mimictris::HelloThere::brsaw::brsaw::KittySkas::bracelets::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::pffMe::soldiergasmask::soldiergasmask::soldiergasmask::soldiergasmask::soldiergasmask::soldiergasmask::bracelets::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::chestris::SmallTable::brsaw::brsaw::brsaw::mimictris::brsaw:
:ZTD_machinegun::ww1plane::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::2017eyeball::mimictris::mimictris::mimictris::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::mimictris::mimictris::mimictris::mimictris::FourBalls::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::brgen::HelloThere:
:brgen::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::doublejump::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::mimictris::mimictris::mimictris::mimictris::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::BMR::lddolphin::brsaw::brsaw::brsaw::brgen::MATOFF:
:brgen::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::mimictris::tpcube::mimictris::tpcube::lifeheart::SmallTable::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::brsaw::lifeheart::mimictris::mimictris::tpcube::tpcube::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::mimictris:
:mimictris::SmallTable::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::lddolphin::SmallTable::tpm::BMR::lifeheart::lifeheart::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::lifeheart::gate::pffMe::tpcube::ZTD_machinegun::mimictris::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::mimictris:
:mimictris::SmallTable::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::examine::mimictris::tpcube::dqgate::SmallTable::brsaw::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::HelloThere::lifeheart::brgen::poopx::tpcube::mimictris::pffMe::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::SmallTable::mimictris:
:mimictris::HelloThere::brsaw::brsaw::brsaw::brsaw::bracelets::chestris::FluffyPet::red_crystals::tribefood::tomred::tpm::tpcube::tpcube::tpcube::tpcube::FourBalls::heartris::tomred::catpuzzle::FluffyPet::examine::dogB::brsaw::brsaw::brsaw::brsa
Screenshot Showcase
Garry's Mod
3 2
Achievement Showcase
1,247
Achievements
4
Perfect Games
38%
Avg. Game Completion Rate
Mateo Santoro Aug 20 @ 11:18pm 
+Rep Stright up G
Mr Micspam Boi Apr 30 @ 1:09pm 
+rep Awesome at PAC3
( ͡° ͜ʖ ͡°)
[ATA] BallTh Apr 20 @ 3:29am 
hello nibba is mah pac gud ( ͡° ͜ʖ ͡°)?
or u didn't know how 2 use lel
CupCake~ Feb 24 @ 10:40am 
+rep
02Cooper Jan 24 @ 11:28pm 
rep good trader