เลเวล 30 XP 6,261
139 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 31
เหรียญตรา