Úroveň 30 XP 6,261
139 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky